Täppispõllumajandus

Precision-agriculture

Suurem saagikus
Optimeerige seemnete, väetise, kemikaalide jms sisendid, nii et need vastaksid teie põldude vajadustele ja saaksite maksimeerida saagikust.

Parem finantshaldus
Kasutage väärtuslikku haldusteavet masinate kasutamise ja sisendite kohta, et muuta kulud läbipaistvamaks ja täiustada otsuste tegemist.

Parem jätkusuutlikkus
Vähendage säästvama põllumajanduse huvides kütusekulu ja sisendite (nt väetised ja kemikaalid) liigset kasutamist.