Metsamasinate hooldus

Metsamasina maksimaalset kasulikku tööaega saab saavutada üksnes efektiivse ja õigeaegse hoolduse ning teeninduse abil. Meie hooldusteenused on välja töötatud, et hoida metsatöömasinaid parimas võimalikus tööseisukorras iga päev kogu nende tööea jooksul.

Vaadake meie metsamasinate hoolduse pakkumist ja võtke meiega ühendust, kui soovite lisateavet.

Pikendatud garantii

Laienda kõikAhenda kõik

Erinevad garantii kestuse ja katvuse võimalused

Pikendatud garantii tagab teie John Deere'i metsamasina töökindluse pärast standardse garantii aegumiseta. Saate osta pikendatud garantii JohnDeere'i harvesteri või metsaveotraktori jaoks kas uue masina ostmisel või standardse garantii kehtivusperdioodi jooksul.

Pikendatud garantii pakub erinevaid võimalikke valikuid, kattes erinevaid ajaperioode ja süsteeme

 • Täielik garantii kogu masinale 
 • Ülekande ja hüdraulikasüsteemi (käigukast, mootor ja hüdraulika) garantii 
 • Harvesteripea garantii

Nõuded

Pikendatud garantii eeldab, et masinat remonditaks John Deere'i edasimüüja juures ja hooldataks vastavalt regulaarse hoolduse graafikule.

Pikendatud garantii hõlmab komponte ja remondikulusid – välja arvatud kuluosad – mille kahjustustused on tingitud materjali defektidest või ebapiisavast töökvaliteedist. Pikendatud garantii kasutamise protsess on kiire ja lihtne.

John Deere'i õlihooldus

Laienda kõikAhenda kõik

Õliproovi analüüs

John Deere'i õlihoolduse abil, mis sisaldab õli analüüsi, saab pikendada nii hüdraulilise kui ka käigukastiõli õlivahetusvälpasid, kui kasutatakse John Deere'i õlisid ja filtreid. Õlisid vahetatakse õli analüüsi tulemuse põhjal, sellal kui filtrite vahetamine jääb rutiinseks korralise hoolduse protseduuriks.

Regulaarne õliproovi analüüs on suurepärane vahend masina tehnilise seisukorra jälgimiseks ning oluline seisukorra põhise hoolduse komponent. Õli analüüsi abil saab masina töökindlust suurendada ning hooldus- ja käituskulusid vähendada.

Vedelikud, mida on võimalik analüüsida

Õliproovi võtmine on kiire ja lihtne. Väikese õliproovi analüüsi põhjal on võimalik probleemide varane tuvastamine, mis võib ennetada kulukat ootamatut remonti.

Analüüsida saab järgmiseid vedelikke:

 • Hüdroõli
 • Käigukastiõli
 • Mootoriõli
 • Diislikütus
 • Jahutusvedelik

Super Caddy filtreerimisseade

Super Caddy filtreerimisseadet saab kasutada hüdraulilise õli kasutusea pikendamiseks. Super Caddy't kasutatakse vee ja mustuse väljafiltreerimiseks hüdraulilisest õlist. Seadet võib kasutada ka hüdraulikasüsteemi puhtuse tagamiseks olulise hüdraulikakomponendi rikke korral.

Tuning day

Laienda kõikAhenda kõik

Kolm peamist valdkonda

Häälestuspäev koosneb erinevatest võimalustest, mille hulgast saab klient valida. Instruktor saab keskenduda masina tehnilistele aspektidele või operaatori töömeetoditele – või mõlemale, vastavalt koos kliendiga koostatud ja kokkulepitud koolitusprogrammile.

Vaikimisi hõlmab häälestuspeäv kolme valdkonda

 • masina üldine ülevaatus
 • proovisõit
 • TimberMatic Analytics'i masina aruanne

Lisavalikud

Lisaks saate valida järgmiste võimaluste seast, et parandada veelgi masina jõudlust.

 • TimberMatic tarkvara värskendamine
 • Harvesteri lõikepea ning alusmasina töötamise hüdraulilise rõhu kontrollimine ja reguleerimine
 • Poomi, sõtimise ja muude hüdrauliliste rõhkude kontrollimine ja reguleerimine
 • TimberMatic juhtimissüsteemi reguleerimine
 • Mõõtmissüsteemi kontrollimine ja kalibreerimine
 • Masina operaatori koolitamine töömeetodite osas
 • TimberMatic juhtimissüsteemide koolituse pakkumine

TimberMatic Analytics'i masina aruanne

TimberMatic Analytics'i masina aruanne ja andmete analüüs on võtmepunktid, mis masina häälestuspäeva jooksul läbi tehakse. TimberMatic Analytics'i aruanne  annab selge pildi masina seisukorrast ja tootlikkusest, samuti pikema ajaperioodi jooksul toimunud muutustest.

TimberMatic Analytics'i masina aruanne annab selge ülevaate harvesteri tootlikkusest ja kütusekulust. Masina aruandest saate hõlpsalt vaadate harvesteri tootlikkust, kütusekulu ja tehnilist seisukorda, võrreldes teiste samades tingimustes töötavate masinatega.

Masina aruannet saab koostada metsas või kontoris. See luuakse iga operaatori kohta eraldi, isegi kui masina aruanne käsitleb peamiselt harvesteri seisukorda ja tootlikkust. Aruande alusel saab igale operaatorile anda nõuandeid töömeetodite kujundamise ning kütusekulu optimeerimise kohta.

 

TimberCare hoolduslepingud

Laienda kõikAhenda kõik

TimberCare Standard

TimberCare Standard on traditsioonilist tüüpi fikseeritud ajaperioodiga hooldusleping. Selle lepingu järgsed hooldused viiakse läbi vastavalt tavapärastele hooldusvälpadele, mis on märgitud kasutusjuhendis. Standardne leping katab kõiki töid, hooldamiseks vajalikke varuosi ja õlisid.

Standardne hooldusprogramm hõlmab:

 • seadistamine ja kohaletarnimine
 • standardsed hooldusvälbad

valikulised standardse lepingu teenused

 • masina ülevaatused
 • hoolduspäeva sündmused
 • TimberSkills operaatori koolitus
 • tarkvara tööriistade koolitus
 • masina diagnostika koolitus
 • Pikendatud garantii
 • kaugdiagnostika

TimberCare Premium

TimberCare Premium on täiustatud hooldusleping metsamasinate jaoks. See keskendub metsamasinate suure töökindluse, kasuliku tööaja ja talitluse tagamisele spetsiaalse, ennustatavate hoolduskuludega hooldusprogrammi abil. TimberCare Premium hoolduse sündmused hõlmavad kõiki töökulusid, varuosade, vedelike ja filtrite kulusid, mis kuuluvad lepingu juurde.

TimberCare Premium programm eeldab allkirjastatud hoolduslepingut ning originaalsete JohnDeere'i õlide, filtrite ja varuosade kasutamist.

 • Korraline hooldus 750-tunnise välbaga, sh John Deere'i õli analüüsi programm
 • Pikendamine võimalik pärast algse lepinguperioodi lõppemist
 • Proportsionaalne leping kompenseerib osaliselt varuosade kulud ja töökulud, mida ei hõlma hooldusleping.