Metsamasinate hooldus

Metsamasina maksimaalset kasulikku tööaega saab saavutada üksnes efektiivse ja õigeaegse hoolduse ning teeninduse abil. Meie hooldusteenused on välja töötatud, et hoida metsatöömasinaid parimas võimalikus tööseisukorras iga päev kogu nende tööea jooksul.

Vaadake meie metsamasinate hoolduse pakkumist ja võtke meiega ühendust, kui soovite lisateavet.


Metsas töötav masin.

Pikendatud garantii

Saate osta pikendatud garantii kas uue masina ostmisel või standardse garantii kehtivusperioodil.

Lisateave

Millised hoolduslepingud on saadaval?

TimberCare Standard

TimberCare STANDARD on traditsioonilist tüüpi fikseeritud ajaperioodiga hooldusleping. Selle lepingu järgsed hooldused viiakse läbi vastavalt tavapärastele hooldusvälpadele, mis on märgitud kasutusjuhendis. STANDARD leping katab kõiki töid, hooldamiseks vajalikke varuosi ja õlisid.

STANDARD hooldusprogramm hõlmab:

 • seadistamine ja kohaletarnimine
 • standardsed hooldusvälbad

lisavarustuses

 • masina ülevaatused
 • hoolduspäeva sündmused
 • TimberSkills operaatori koolitus
 • tarkvara tööriistade koolitus
 • masina diagnostika koolitus
 • Pikendatud garantii
 • kaugdiagnostika

TimberCare Premium

TimberCare PREMIUM on täiustatud hooldusleping metsamasinate jaoks. See keskendub metsamasinate suure töökindluse, kasuliku tööaja ja talitluse tagamisele spetsiaalse, ennustatavate hoolduskuludega hooldusprogrammi abil. TimberCare PREMIUM hoolduse sündmused hõlmavad kõiki töökulusid, varuosade, vedelike ja filtrite kulusid, mis kuuluvad lepingu juurde.

TimberCare PREMIUM programm eeldab allkirjastatud hoolduslepingut ning originaalsete John Deere'i õlide, filtrite ja varuosade kasutamist.

Muud teenused – häälestuspäev, õlihooldus ja pikendatud garantii

Mida häälestuspäev hõlmab?

Häälestuspäev on sündmus, mille käigus kontrollitakse masina tehnilist seisukorda, seadistusi, rõhkusid ja talitlust kohapeal, loomulikus töökeskkonnas. Selle tulemusena masina jõudlus kas suureneb või taastub endisele tasemele.

Häälestuspäev koosneb erinevatest võimalustest, mille hulgast saab klient valida. Instruktor saab keskenduda masina tehnilistele aspektidele või operaatori töömeetoditele – või mõlemale, vastavalt koos kliendiga koostatud ja kokkulepitud koolitusprogrammile.

Vaikimisi hõlmab häälestuspeäv kolme valdkonda

 • masina üldine ülevaatus
 • proovisõit
 • TimberLink'i andmete analüüs ja masina aruanne

Lisaks saate valida järgmiste võimaluste seast, et parandada veelgi masina jõudlust

 • TimberMatic tarkvara värskendamine
 • Harvesteri lõikepea ning alusmasina töötamise hüdraulilise rõhu kontrollimine ja reguleerimine
 • Poomi, sõtimise ja muude hüdrauliliste rõhkude kontrollimine ja reguleerimine
 • TimberMatic juhtimissüsteemi reguleerimine
 • Mõõtmissüsteemi kontrollimine ja kalibreerimine
 • Masina operaatori koolitamine töömeetodite osas
 • TimberMatic juhtimissüsteemide koolituse pakkumine

Masina aruanne ja TimberLinki andmete analüüs on võtmepunktid, mis masina häälestuspäeva jooksul läbi tehakse. TimberLink annab selge pildi masina seisukorrast ja tootlikkusest, samuti pikema ajaperioodi jooksul toimunud muutustest.

TimberLink masina aruanne

TimberLink masina aruanded annavad selge pildi harvesteri tootlikkusest ja kütusekulust. TimberLinki masina aruandest saate hõlpsalt vaadate harvesteri tootlikkust, kütusekulu ja tehnilist seisukorda, võrreldes teiste samades tingimustes töötavate masinatega.

Masina aruannet saab koostada metsas või kontoris. See luuakse iga operaatori kohta eraldi, isegi kui masina aruanne käsitleb peamiselt harvesteri seisukorda ja tootlikkust. Aruande alusel saab igale operaatorile anda nõuandeid töömeetodite kujundamise ning kütusekulu optimeerimise kohta.

Mis on õlihooldus ja õli analüüs?

Masina seisukorra põhine hooldus koos õli analüüsiga

Regulaarne õliproovi analüüs on suurepärane vahend masina tehnilise seisukorra jälgimiseks ning oluline seisukorra põhise hoolduse komponent. Õli analüüsi abil saab masina töökindlust suurendada ning hooldus- ja käituskulusid vähendada. See tähendab, et võimalike probleemide varane tuvastamine õliproovi põhjal võib ennetada kulukat ootamatut remonti.

Kärpige käituskulusid pikendatud õlivahetusvälpade abil

John Deere'i õlihoolduse abil, mis sisaldab õli analüüsi, saab pikendada nii hüdraulilise kui ka käigukastiõli õlivahetusvälpasid, kui kasutatakse John Deere'i õlisid ja filtreid. Õlisid vahetatakse õli analüüsi tulemuse põhjal, sellal kui filtrite vahetamine jääb rutiinseks korralise hoolduse protseduuriks.

Super Caddy filtreerimisseadet saab kasutada hüdraulilise õli kasutusea pikendamiseks. Super Caddy't kasutatakse vee ja mustuse väljafiltreerimiseks hüdraulilisest õlist. Seadet võib kasutada ka hüdraulikasüsteemi puhtuse tagamiseks olulise hüdraulikakomponendi rikke korral.

Õliproovi võtmine on kiire ja lihtne. Analüüsida saab järgmiseid vedelikke:

 • Hüdroõli
 • Käigukastiõli
 • Mootoriõli
 • Diislikütus
 • Jahutusvedelik

Kas saan pikendada oma seadmete garantiiperioodi?

Pikendatud garantii tagab teie John Deere'i metsamasina töökindluse pärast standardse garantii aegumiseta. Saate osta pikendatud garantii John Deere'i harvesteri või metsaveotraktori jaoks kas uue masina ostmisel või standardse garantii kehtivusperdioodi jooksul.

Pikendatud garantii pakub erinevaid võimalikke valikuid, kattes erinevaid ajaperioode ja süsteeme

 • Täielik garantii kogu masinale võib olla kuni 6000 töötundi
 • Ülekande ja hüdraulikasüsteemi (käigukast, mootor ja hüdraulika) garantii võib olla kuni 6000 töötundi
 • Ülekande (käigukast ja mootor) garantii võib olla kuni 8000 töötundi.

Pikendatud garantii eeldab, et masinat remonditaks John Deere'i edasimüüja juures ja hooldataks vastavalt regulaarse hoolduse graafikule.

Pikendatud garantii hõlmab komponte ja remondikulusid – välja arvatud kuluosad – mille kahjustustused on tingitud materjali defektidest või ebapiisavast töökvaliteedist. Pikendatud garantii kasutamise protsess on kiire ja lihtne.