Õiguslik teade

Ettevõtte John Deere GmbH & Co. KG, John Deere Sales,

John-Deere-Str. 8, 76646 Bruchsal, mis on registreeritud Mannheimi ringkonnakohtu äriregistris numbriga HRA 704371 (edaspidi: John Deere), veebisaidi kasutamine toimub järgmiste tingimuste alusel.

 

1. Autoriõigus

 

See toode, sealhulgas selle osad, s.t muuhulgas arvutiprogramm, pildid, andmebaas ja kogu teave, on kaitstud autoriõigusega. Igasugune kasutamine väljaspool autoriõiguse piire ilma John Deere’i nõusolekuta on keelatud ja sellele võib järgneda vastustuselevõtmine. Eelkõige kehtib see paljundamise, tõlkimise, mikrofilmile jäädvustamise ja elektroonilistes süsteemides töötlemise korral.

Piltide kasutamine on lubatud ainult isiklikuks otstarbeks.2. Kaubamärgid ja nendega seotud õigused

 

John Deere on sõltumatu Saksa ettevõte, kellele kuuluvad mitmed Saksamaal ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid ning disainilahendused. Kasutajale ei anta litsentse ega muid kasutusõigusi. Deere & Company kaubamärkide kasutamine ilma nõusolekuta on keelatud.3. Värvid ja logo ning ettevõtte nimi

 

John Deere’i rohelise ja John Deere’i kollase värvi kombinatsioon, hüppava hirvesokuga logo ning nimi John Deere on Deere & Company registreeritud kaubamärgid.
4. Vastutus

 

Kõik selles tootes olevad pildid, tekstid, hinnad ja muud kujutised on mittesiduv teave. Need võivad muutuda. John Deere ei võta vastutust vigade eest.

John Deere välistab igasuguse vastutuse selle veebisaidi kasutamisest tingitud võimalike kahjude eest. Vastutus tahtluse ja raske hooletuse eest säilib.

Sellel veebisaidil on hüper- või süvalingid või muud lingid kolmandate isikute veebisaitidele. Need lingid võimaldavad teil John Deere’i veebisaidilt lahkuda. John Deere ei saa seda kolmandate isikute sisu mõjutada ja ei vastuta sellistel veebisaitidel oleva sisu eest.

Võime koostööd teha kolmandate osapooltega, kes suhtlevad teiega vastavalt oma kasutustingimustele. Üks selline kolmas osapool on YouTube ja Lehekülgede või Teenuste kasutamisel nõustute YouTube'i Kasutustingimustega,  mille leiate Siin.

Last Updated: August 9, 2017