Kontaktandmed

Ettevõtte teave

Mis on John Deere’i peakorteri aadress?

John Deere World Headquarters
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265

Mis on John Deere’i aadress Euroopas?

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Altrottstraße 31
69190 Walldorf, Germany

Meie Eesti ametliku edasimüüja aadress:

Baltic Agro Machinery OÜ
Aadress: Tehnika 9, Türi, 72213, Järvamaa
Veebisait: www.balticagromachinery.com
Registrikood: 10346159
Telefon: +372 384 7428
E-post: info@balticagromachinery.com

EL REACH SVHC teave

EL REACH SVHC teave

Euroopa Liidu kemikaalide registreerimise, hindamise ja lubade andmise määruse (REACH) artikkel 33 määratleb väga ohtlikud ained (SVHC). Kui kemikaal loetakse väga ohtlikuks aineks, toob see seda ainet sisaldavate toodete tootjatele ja tarnijatele teatavaid kohustusi.

EL REACH SVHC teabe päringuvorm