Võtke meiega ühendust

Ettevõtte andmed

Mis on John Deere’i peakorteri aadress?

John Deere World Headquarters
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265

Mis on John Deere’i Euroopa aadress?

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Altrottstraße 31
69190 Walldorf, Germany

Mis on meie riikliku edasimüüja aadress Eestis:

Wihuri OÜ
Aadress: Tehnika 9, Türi, 72213, Järvamaa
Veebisait: http://www.wihuriagri.com/
Registrikood: 14866275
Telefon: +372 5887 7919
E-post: info@wihuriagri.com

EÜ REACHi väga ohtlike ainete teave

EÜ REACHi väga ohtlike ainete teave

Kemikaalide registreerimist, hindamist ja autoriseerimist käsitleva Euroopa Liidu määruse (REACH) artikkel 33 määratleb väga ohtlikud ained (SVHC).  Kui kemikaal loetakse väga ohtlikuks aineks, toob see seda ainet sisaldavate toodete tootjate ja tarnijate jaoks kaasa teatavaid kohustusi.

EÜ REACHi väga ohtlike ainete teabenõude vorm