Ettevõtte John Deere privaatsusavaldus

Käesolev ettevõtte John Deere privaatsusavaldus (edaspidi: avaldus) on väljastatud olemite poolt, mis o loetletud antud avalduse lõpus olevas vastutavate töötlejate tabelis (edaspidi: „John Deere“ või „meie“). Antud privaatsusavaldus on suunatud üksikisikutele, kellega me suhtleme, sealhulgas meie veebisaitide, rakenduste (veebis või mobiiltelefonis) või võrguteenuste (edaspidi „võrguteenused“) külastajatele või kasutajatele, praegustele ja tulevastele klientidele, äriklientide ning tarnijate juhtkonnale ja personalile, volitatud John Deere’i edasimüüjate juhtkonnale ja personalile, meie ettevõtete, muuseumide ja atraktsioonide külastajatele ning teistele meie teenuste kasutajatele. Käesolevas juhendis viitame me üksikisikutele, kelle isikuandmeid me töötleme, kui „teie“.

Oma vastutava töötleja rollis töötleb John Deere teie kohta paberkandjal ja elektrooniliselt teavet, millele viidatakse kui „isikuandmed“. Isikuandmeid kogutakse teilt otse, me kogume taolisi andmeid sisemiselt ja teatud juhtudel kogume taolisi andmeid vastavalt kolmandatelt osapooltelt.

Isikuandmeid jagatakse kontserni John Deere Group liikmetega (vaadake ka allpool jaotist 4). Kontserni John Deere Group kuuluvate ettevõtete loend on kättesaadav veebisaidil https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/. Kontserni John Deere Group kuuluvad ettevõtted võivad teatud juhtudel töödelda isikuandmeid ühiselt (vaadake ka allpool jaotist 3).

Ettevõtte John Deere pakutavatele konkreetsetele toodetele ja teenustele võivad kehtida riigi- või tootepõhised privaatsusavaldused ning need on kättesaadavad menüüst Riigile või tootele spetsiifiline teave. Näiteks pakutavad finantstooted ja -teenused, muu hulgas ettevõtte John Deere Bank S.A. poolt pakutav, mis üldiselt nõuavad täiendavate või erinevate teabe- ja andmekategooriate kogumist. John Deere GmbH & CO KG pakub lisaks mitmesuguseid andmeteenuseid ja tellimusi.

Lõpetuseks pakutakse ettevõtte John Deere tooteid läbi volitatud edasimüüjate ja turustajate võrgustiku. Suurem osa nendes edasimüüjatest ja turustajatest kuuluvad sõltumatutele ning eraldi toimivatele ettevõtetele, millel võib olla oma isiklik privaatsusavaldus.

Ettevõtte John Deere privaatsusavaldus

1. Töödeldavate isikuandmete liigid

Teie kohta töödeldavate isikuandmete kategooriate hulka kuuluvad muu hulgas järgmised:

Isikuandmed, nagu teie nimi, eelistatav nimi, perekonnanimi, hüüdnimi, sünniaeg, kasutajanimi, parool ja muud autentimisviisid, riiklikud identifikaatorid, allkirjad ning pildid.

Kontaktteave, nagu aadress, postiaadress, telefoninumber, sotsiaalmeedia profiili teave ja meiliaadress.

Tööalane teave, nagu valdkond, roll, äritegevused, praegused ja endised tööandjad, suhted kliendi või kolmanda osapoolega (nt edasimüüja, tarnija), tööaadress, töökoha telefoninumber, tööga seotud sotsiaalmeedia ja töökoha meiliaadress.

Tehingu või finantskonto teave, nagu arveldusaadress, pangakonto, pangakontonumbrid ja suunamisnumbrid, krediit- või deebetkaardi teave, turvakood ja aegumiskuupäev, kaardiomaniku või kontoomaniku nimi ja andmed, juhiste kirjed, tehingupoole teave ning teave seadmete finantseerimis- ja liisimistegevuste kohta. Kui see on seadusega lubatud või nõutud, võime küsida valitsuse väljastatud isikutõendeid.

Teadete tahvlile, kasutaja vormidele (sealhulgas sotsiaalmeedias) või küsitluste vastustesse sisestatud teave, nagu kasutajanimed, sotsiaalmeedia profiili üksikasjad, kommentaarid (sealhulgas vaatamised ja arvamused), pildid ja muu teave.

Eelistuse ja suhetealane teave, mis aitab meil mõista, kes te olete ja mida soovite, et saaksime pakkuda teile huvi pakkuvaid tooteid ja teenuseid, nagu varud, põllumajandusettevõtte või ettevõtte teave, teie üldine asukoht, eelistused ja keele-eelistus. See hõlmab ka teavet selle kohta, kuidas meie, meie edasimüüjate ja äripartneritega suhtlete ning meie kontode teave, sealhulgas ostud, päringud, kliendikontod, garantiinõuete ajalugu ja makseajalugu.

Kasutusalane teave, nagu toodete ja teenuste üksikasjad, riistvara ja operatsioonisüsteemide tehnilised andmed, tarkvara versioon, toimivusega seotud andmed ja statistika, logide teave, seadmete ja rakenduste (ning toodete ja teenuste) kasutamine ning diagnostikaandmed.

Automaatselt kogutav teave, nagu teave võrguteenustes külastatud lehtede või sisu kohta, kas olete avanud või lugenud meie suhtlust, küpsiste ja teiste tehnoloogiate olemasolu, võrguteenuste kasutamise aeg ja kestus ning vigade aruanded ja toimivuse andmed. Kogutav teave ja andmed hõlmavad teie Interneti-protokolli (IP) aadressi (ja selle IP-aadressiga seotud teavet), teie seadme operatsioonisüsteemi või veebibrauseri tüüpi ja versiooni, võrguteenustele juurdepääsuks kasutatud mis tahes seadme riistvara mudelit, seadme ID-d või identifikaatorit ja teisi seadmele ainuomaseid identifikaatoreid ning mõnel juhul teie seadme asukohta. See teave võidakse logida võrguteenuste kasutamisel.

Tundlikud isikuandmed: Mõned isikuandmed, mida me jaotises 2 toodud eesmärkidega seoses töötleme, võiv kehtivate andmekaitseseaduste põhjal lugeda tundlikeks isikuandmeteks, mis (kehtiva andmekaitseseaduse alusel) hõlmavad andmeid, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta. Lisaks võivad osad isikuandmed hõlmata teavet seoses kriminaalkorras süüdimõistmise ja süütegude kohta.

2. Töödeldavate isikuandmete Isiklik allikad

Kogume teie kohta isikuandmeid erinevatest allikatest, sealhulgas järgnevad.

Teilt otse kogutav teave: Isikuandmeid kogutakse üldiselt siis, kui te need meile annate (elektrooniliselt, kirjalikult või suuliselt). Me küsime teilt andmeid ja teavet (nt isikuandmed, kontaktandmed, tehinguteave), kui meiega suhtlete, näiteks kui registreerute või ostate teenuseid või tooteid, sisestate teavet meie veebiteenustesse, registreerite veebiteenustes konto, külastate meie ettevõtet, registreerute uudiskirja saamiseks, võtate meiega klienditeeninduse eesmärgil ühendust, sooritate ostu, registreerute koolituskursusele, taotlete rahastamist, vastate meie küsitlustele, registreerite oma garantii või suhtlete meiega muul viisil.

Sisemiselt kogutav teave: Me kogume, jälgime või hangime teie kohta teavet, näiteks teie suhtluse kaudu meiega (nt eelistused ja suhetealane teave), tavapärase suhte kaudu teiega või kasutate meie tooteid või teenuseid (nt toodete ja teenuste kasutamise teave, automaatselt kogutav teave). Kogume või hangime isikuandmeid mõne meie võrguteenuse külastamise või kasutamise ajal. Me (või kolmandad osapooled) kasutame küpsiseid ja teisi tehnoloogilisi tööriistu, et koguda teavet teie arvuti või seadme kohta ning võrguteenuste kasutamise kohta (nt automaatselt kogutav teave). Lisateavet küpsiste ja muude tehnoloogiate kohta leiate jaotisest 5 „Küpsised ja sarnased kogumistehnoloogiad“.

Kolmandatelt osapooltelt kogutav teave: Me saame teie isikuandmeid kolmandatelt osapooltelt, kes neid meile edastavad, nagu kontserni John Deere Group liikmed, meie kliendid, volitatud ettevõtte John Deere edasimüüjad, teie tööandja, krediidiinfoasutused või õiguskaitse- või valitsusasutused (nt isikuandmed, kontaktandmed, tööga seotud teave, tehingu või finantskonto teave). Lisaks saame teie isikuandmeid kolmandatelt osapooltelt, kelle kaudu ostate mõne meie toote või teenuse (nt volitatud ettevõtte John Deere edasimüüjad).

Avalikult kättesaadav teave: Kogume teie kohta isikuandmeid (nt eelistused ja suhtealane teave), mis on avalikult kättesaadavad (nt kliendi tulu saavate omanike teave, ettevõtte ja äritegevuse üksikasjad, finantsteave), või teavet, mille teete avalikult kättesaadavaks; andmeid kolmandast osapoolest andmete esitajatelt, kes tõhustavad meie faile ja aitavad meil oma kliente parimini mõista; või andmeid sotsiaalmeedia veebisaitidelt (nt Facebook), kui suhtlete võrguteenustes sotsiaalmeedia funktsiooniga, nagu sotsiaalmeedia pistikprogramm (Facebooki meeldimise nupp), kui märgite meie sotsiaalmeedia lehtede kohta Meeldib või liitute meie kogukondadega. Kui suhtlete meiega sotsiaalmeedia kaudu, võite anda meile loa juurdepääsuks oma sotsiaalmeedia profiili teabele.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid (edaspidi: eesmärgid)

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel (töötlemise õiguslikud alused). Vajaduse korral juhime andmete kogumise ajal tähelepanu sellele, kas isikuandmete esitamine on õigusaktist või lepingust tulenev kohustus ja kas olete kohustatud isikuandmeid esitama ning võimalikud tagajärjed taoliste andmete esitamata jätmisel.

a) Klienditeenindus: Soovitud toodete ja teenuste pakkumiseks, seotud teenusteks, nagu toote tarnimine, hooldamine, kliendi- ja tootetugi ning teenindus (sealhulgas garantiiteenindus), rahastamis-, liisimis- ja krediiditeenused ning võrguteenuste toimimine.

See hõlmab isikuandmete töötlemist järgneva tegemiseks: taotluste või tellimuste töötlemiseks ja täitmiseks vajalike tegevuste teostamine, nagu lisateabe taotlustele vastamine või hinnapakkumise taotlusele vastamine (kas otse või volitatud ettevõtte John Deere edasimüüja kaudu), isiku identiteedi (või esindaja identiteedi) kontrollimine, et võimaldada juurdepääsu ärikliendi kontole, kliendiergutusprogrammide kõlbulikkuse kontrollimine, toote registreerimise töötlemine ning nõutud kauba ja teenuste pakkumine (sealhulgas tellimuse ja kohaletoimetamise hõlbustamine teie ja volitatud ettevõtte John Deere edasimüüja vahel); aktiveerimist vajava tarkvara ja seadmete aktiveerimine; konto(de) haldamine ja toodete ning teenuste eest maksmise töötlemine; lepingute sõlmimine ja täitmine; laiendatud garantiiprogrammide pakkumine ja haldamine (sealhulgas teenuselepingute ja arvete haldamine); võrguteenustes konto registreerimine ja loomine (sealhulgas kasutajakonto seadistamine ja haldamine); teile võrguteenuste ja selle funktsioonide pakkumine (sealhulgas võrguteenuste kasutamine ja haldamine, sisu pakkumine ja teiega võrguteenustes side ja suhtlemine).

Töötlemine on õigustatud õigusnormidele tuginedes, mille kohaselt 1) töötlemine on vajalik seoses lepinguga, mille meiega sõlmida võite (sealhulgas võrguteenuste kasutustingimused), või meetmete võtmiseks enne meiega lepingu sõlmimist; 2) töötlemine on vajalik meile kohaldatavate seadustest tulenevate või muul alusel õiguslikult siduvate kohustuste täitmiseks; 3) töötlemine on vajalik ettevõtte John Deere, kontserni John Deere Group liikmete või kolmanda osapoole (nt edasimüüja või äriklient) õiguslike huvide tagamiseks, et pakkuda teile klienditeenindust, tooteid ja kliendituge, koolitusi ja teisi harivaid sündmusi ning toote värskenduste ja parandustega seotud teabe edastamiseks ning toote parandamiseks (selles ulatuses, et taoline õiguslik huvi ei kaaluks üles teie huvisid ega põhiõiguseid); 4) töötlemine toimub teie nõusolekul.

b) Toote- ja klienditugi: Toodete ja teenuste toe pakkumine; klientide, edasimüüjate ja tarnijaga suhete säilitamine; diagnostika ja parandused; suhtlus ning tooteohutus ja toodete tagasikutsumiste haldamine.

Me kasutame teenuste ja toe pakkumise osana kliendisuhete haldussüsteemi (isikuandmed, kontaktandmed, eelistused ja suhtealane teave, avalikult kättesaadav teave), et jälgida rakendamist, veenduda kontaktandmete asjakohasuses; teie äritegevusest (ja ettevõttest) tervikülevaate saamiseks, samadel teemadel suhtluse dubleerimise vältimiseks, müügi ja toe pakkumiseks ning mis tahes suhtlusele või nõuetele reageerimiseks.

See hõlmab isikuandmete töötlemist järgneva tegemiseks: klientidele ja kliendi personalile, edasimüüjatele ja edasimüüjate personalile, tarnijale ja tarnija personalile koolituste ning teiste haridussündmuste pakkumine; toodetele ja teenustele perioodilise hoolduse ja toe pakkumine (sh tarkvaravärskendused); edasimüüjatele toote või teenuse probleemi tuvastamisel tehnilise abi saamise ja muu diagnostika taotlustele vastamine; teie toodete või teenustega seotud teabe pakkumine (sealhulgas hooldusteave, kinnitused, teatised, värskendused, toe- ja haldussõnumid) ning teabe pakkumine seoses ohutusega või õiguslike põhjustega, nagu tagasikutsumised ja ohutusalane suhtlus.

Töötlemine on õigustatud õigusnormidele tuginedes, mille kohaselt 1) töötlemine on vajalik seoses lepinguga, mille meiega sõlmida võite (sealhulgas võrguteenuste kasutustingimused), või meetmete võtmiseks enne meiega lepingu sõlmimist; 2) töötlemine on vajalik meile kohaldatavate seadustest tulenevate või muul alusel õiguslikult siduvate kohustuste täitmiseks (nt tagasikutsumistest teavitamine ja nende haldamine); 3) töötlemine on vajalik ettevõtte John Deere, kontserni John Deere Group liikmete või kolmanda osapoole (nt edasimüüja, äriklient) õiguslike huvide tagamiseks, et pakkuda teile kliendi-, toote- ja kliendituge, koolitusi ja teisi harivaid sündmusi ning toote värskenduste ja parandustega seotud teabe edastamiseks ning toote parandamiseks (selles ulatuses, et taoline õiguslik huvi ei kaaluks üles teie huvisid ega põhiõiguseid); 4) töötlemine toimub teie nõusolekul.

c) Reklaam: akkuda teile teavet ja toodete ning teenuste pakkumisi ettevõttelt John Deere, kontserni John Deere Group liikmetelt või meie edasimüüjatelt, tarnijatelt ja partneritelt, sealhulgas teie huvidel, isiklikel või ärilistel omadustel ning asukohal põhinevaid pakkumisi.

Meie (või kolmandad osapooled, näiteks ettevõtte John Deere volitatud edasimüüja) võime edastada taolist teavet ja pakkumisi e-posti teel, posti teel, veebis (sealhulgas võrguteenustes teile isikustatud reklaami ja sisu pakkumine), sotsiaalmeedia platvormi kaudu, tekstisõnumina, tõuketeatena või muul viisil. Sotsiaalmeedia platvormidel turustamisega seoses võidakse sotsiaalmeedia platvormidele edastada pseudonüümset teavet (isiklike andmete või kontaktandmete krüptograafilist räsi), et võimaldada ühtivust teie sotsiaalmeedia kontoga ja lubada meil esitada teile platvormil reklaame. Nagu jaotises 5 lähemalt käsitletud, me (või kolmandad osapooled) kasutame küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid, mis võimaldavad meil võrguteenuseid isikustada või lisada kolmanda osapoole veebisaitidele teie huvidega ühtivaid reklaame.

See hõlmab isikuandmete töötlemist järgneva tegemiseks: teavet (isikuandmed, kontaktandmed, eelistused ja suhtealane teave, kasutusteave, automaatselt kogutav teave) kasutades reklaami- ja turundusprogrammide loomine, et soovitada veebis ning võrguväliselt tooteid ja teenuseid, mis võivad teile huvi pakkuda, ning teabe kasutamine (isikuandmed, kasutusteave, automaatselt kogutav teave), et isikustada võrguteenuseid ja muuta võrguteenused teie huvidest lähtuvalt asjakohasemaks.

Töötlemine on õigustatud õigusnormidele tuginedes, mille kohaselt 1) töötlemine on vajalik ettevõtte John Deere, kontserni John Deere Group liikme või kolmanda osapoole (nt edasimüüja) õiguslike huvide eesmärgiks luua turundust, ennustada ja hankida uusi kliente, pakkumiste isikustamiseks selgitada välja eelistused ning pakkuda tooteid ja teenuseid, mis vastavad potentsiaalse kliendi vajadustele (selles ulatuses, et taoline õiguslik huvi ei kaaluks üles teie huvisid ega põhiõiguseid); 2) töötlemine toimub teie nõusolekul.

d) Küsitlused ja reklaamüritused: Loteriide, võistluste, lojaalsusprogrammide ja muude reklaamürituste haldamiseks, mille jaoks registreerite või milles osalete, nagu kontserni John Deere Group liikmete ettevõtetesse või meie atraktsioonidesse ekskursioonide kavandamine ja korraldamine, või tooteesitlustel või muudel messidel osalemine.

Töötlemine on õigustatud õigusnormidele tuginedes, mille kohaselt 1) töötlemine on vajalik seoses lepinguga, mille meiega sõlmida võite (sealhulgas reklaamüritustega seotud kasutustingimused), või meetmete võtmiseks enne meiega lepingu sõlmimist; 2) töötlemine on vajalik ettevõtte John Deere või kontserni John Deere Group liikmete õiguslike huvide eesmärkideks turunduse, väljavaadete ja teenuste pakkumiseks ning (potentsiaalsete) klientide hankimiseks (selles ulatuses, et taoline õiguslik huvi ei kaaluks üles teie huvisid ega põhiõiguseid); 3) töötlemine toimub teie nõusolekul.

e) Muu suhtlus: Muu huvi pakkuva teabe pakkumiseks, näiteks teated, meeldetuletused, teenusekatkestused, tootearendusprogrammid ja tehnilised hooldusteatmikud; uudised ettevõtte John Deere või kontserni John Deere Group liikmete kohta, ettevõtte ajakirjad (näiteks The Furrow ja Homestead) ja kataloogid; kutsed messidele, tootetutvustustele ja muudele üritustele.

Töötlemine on õigustatud õigusnormidele tuginedes, mille kohaselt 1) töötlemine on vajalik seoses lepinguga, mille meiega sõlmida võite (sealhulgas meie trükiste tellimisega seotud kasutustingimused), või meetmete võtmiseks enne meiega lepingu sõlmimist; 2) töötlemine on vajalik ettevõtte John Deere, kontserni John Deere Group liikmete või kolmanda osapoole (nt edasimüüja) õiguslike huvide eesmärkideks seoses turunduse, väljavaadete, uute klientide hankimise ja hooldusega ning (potentsiaalsetele) klientidele uudiste edastamiseks, nagu tootevärskendused ja -parandused ning muu toodete ja teenustega seotud teave (selles ulatuses, et taoline õiguslik huvi ei kaaluks üles teie huvisid ega põhiõiguseid); 3) töötlemine toimub teie nõusolekul.

f) Uurimistöö, toodete ja teenuste parandamine: Olemasolevate toodete ja teenustega seotud probleemide väljaselgitamiseks ja tuvastamiseks, mõistmiseks, kuidas meie tooteid ja teenuseid kasutatakse, analüüsida reklaami tõhusust, korraldada uuringuid, parandada tooteid ja teenuseid ning arendada uusi tooteid ja teenuseid (sealhulgas pseudonüümse ja anonüümse teabe kasutamine).

See hõlmab isikuandmete töötlemist järgneva tegemiseks: sihtrühma suuruse ja klintide kaasamise mõõtmine; kogemusküsitluste saatmine, veebipõhistes ja veebivälistes uuringupaneelides osalemise võimaldamine ning vastuste analüüsimine; nii toodetavate kui ka testtoodete ja -teenuste toimivuse ja kasutamise hindamine (sealhulgas kasutusalane teave); masinate veakoodide ja teiste käitamisandmete, garantiinõuete ja edasimüüjate tehnilise abi taotluste ülevaatamine, et tuvastada toodete või teenustega seotud probleemid (sealhulgas turbeprobleemid), parandada tooteid ja teenuseid ning arendada uusi tooteid ja teenuseid; jõudluse parandamine, vigade tõrkeotsingu tegemine ja võrguteenuste täiendamine (nt võrguteenuste külastamise sirvimisandmete kasutamine ja kuidas te võrguteenustes ringi liigute, et muuta see palju intuitiivsemaks).

Töötlemine on õigustatud õigusnormidele tuginedes, mille kohaselt 1) töötlemine on vajalik seoses lepinguga, mille meiega sõlmida võite (sealhulgas võrguteenuste kasutustingimused), või meetmete võtmiseks enne meiega lepingu sõlmimist; 2) töötlemine on vajalik ettevõtte John Deere või kontserni John Deere Group liikmete õiguslike huvide eesmärkideks, et tuvastada nende toodete ja teenuste probleemid, uurimise korraldamiseks ja analüüside koostamiseks, toodete ja teenuste parandamiseks ning uute toodete ja teenuste arendamiseks (selles ulatuses, et taoline õiguslik huvi ei kaaluks üles teie huvisid ega põhiõiguseid); 3) töötlemine on vajalik üksikisiku eluliste huvide kaitsmiseks (nt ohutusprobleemide tuvastamiseks); 4) töötlemine on vajalik õiguslike kohustuste järgimiseks (tooteohutus, tagasikutsumine); 5) töötlemine toimub teie nõusolekul.

g) Füüsiline turvalisus: Füüsilise turvalisuse rakendamine ja säilitamine, rajatiste juurdepääsu haldamine ning rajatiste juurdepääsu ülevaatamine õnnetusjuhtumi korral või vajaduse korral, et uurida volitamata juurdepääsu, kaotsiminekut või vargust.

See hõlmab isikuandmete töötlemist järgneva tegemiseks: kasutajate ID-de, märkide, võtmete ja teiste juurdepääsu haldamise meetodite loomine ja haldamine, et tagada, et üksikisikutel oleks enne ettevõttesse John Deere või kontserni John Deere Group juurdepääsemist asjakohased load (st juurdepääsu kontrollimine ja volitamata juurdepääsu vältimine); ettevõtte John Deere või kontserni John Deere Group liikmete rajatiste jälgimine (sealhulgas sisetelevisioonisüsteemi ja muud tüüpi kaameratega), et kaitsta inimesi ja kaitsta ettevõtte John Deere või kontserni John Deere Group liikme vara varguse, vandalismi ja kahjustamise eest. See hõlmab ka rajatiste ja volitusega alade juurdepääsu salvestiste töötlemist (nt üksikisikute sisenemise ning väljumise salvestamine), et uurida asjakohaselt igasugust loata juurdepääsu, kadumist või vargust.

Töötlemine on õigustatud õigusnormidele tuginedes, mille kohaselt 1) töötlemine on vajalik, et täita meile kehtivaid seadusjärgseid kohustusi; 2) see on vajalik üksikisiku eluliste huvide kaitsmiseks; 3) see on vajalik ettevõtte John Deere või kontserni John Deere Group liikmete õiguslike huvide eesmärkideks, et tagada meie ettevõtete, valduste ja varade füüsiline ja elektrooniline turvalisus (st oma vara (nt füüsiline ja elektrooniline vara) asjakohane kaitsmine ja uurida asjakohaselt igasugust loata juurdepääsu, kadumist või vargust ning tagada turvalisus) (selles ulatuses, et taoline õiguslik huvi ei kaalu üles teie huvisid ega põhiõiguseid). Kui töödeldakse kuritegude ja süüdimõistmisega seotud andmeid, toimib selline töötlemine ELi või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi õiguste järgi.

h) Võrk/küberjulgeolek: Elektroonilise turvalisuse (võrgu- ja küberjulgeolek) pakkumine, sealhulgas turvaalaste sündmuste tuvastamiseks, kaitsmiseks, avastamiseks, reageerimiseks ja nendest taastamiseks.

See hõlmab isikuandmete töötlemist järgneva tegemiseks: ohtude, haavatavuse ja riskide tuvastamine; kasutajate asjakohase loa tuvastamine, autentimine ja kindlaks tegemine; volituste andmine ja tühistamine; kasutaja juurdepääsuõiguste määramine ja haldamine; volitamata juurdepääsu või andmete töötlemise ja pahatahtliku koodi levitamise takistamine ja tuvastamine; teenust tõkestavate rünnakute ning muu arvuti ja elektroonilise sidesüsteemi kahju peatamine; pettuse, kuritegevuse või IT-teenuste valekasutuse takistamine ja tuvastamine; rämpsposti, andmepüügikatsete ja arvutiviiruste ning muu pahavara blokeerimine; toodete ja kasutajate turvalisuse tagamine; varaliste andmete ja muu teabe (nt isikuandmed) volitamata edastamise ennetamine.

Organisatsiooni ülemaailmse turvalisuse meeskond, mis asub peamiselt ettevõttes Deere & Company (Moline, Illinois, kuid hõlmab ka inimesi teistest kontserni John Deere Group liikmetest), töötleb isikuandmeid, et aidata meil tuvastada ja uurida kahtlaseid juhtumeid (sealhulgas kohtuekspertiisi kaudu), koordineerib vastutust ja taastab funktsionaalsust.

Töötlemine on õigustatud õigusnormidele tuginedes, mille kohaselt 1) töötlemine on vajalik, et täita meile kehtivaid seadusjärgseid kohustusi; 2) see on vajalik üksikisiku eluliste huvide kaitsmiseks; 3) see on vajalik ettevõtte John Deere või kontserni John Deere Group liikmete õiguslike huvide eesmärkideks, et tagada oma vara (nt füüsiline ja elektrooniline vara) asjakohane kaitsmine; tagada võrgustiku ja teabe turvalisus (sealhulgas administratiivsed, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed) (selles ulatuses, et taoline õiguslik huvi ei kaaluks üles teie huvisid ega põhiõiguseid). Kui töödeldakse kuritegude ja süüdimõistmisega seotud andmeid, toimib selline töötlemine ELi või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi õiguste järgi.

i) IT-alased tegevused: IT-süsteemide, rakenduste ja taristu haldamine (sealhulgas IT-süsteemide ja taristu tulemuslikkuse jälgimine), IT-auditite tegemine ning info- ja sideteenuste osutamine.

See hõlmab isikuandmete töötlemist järgneva tegemiseks: teiste IT-vahendite suhtlemise ja kasutamise hõlbustamine; ettevõtte John Deere või kontserni John Deere Group rakenduste kasutamise haldamine; IT-süsteemide ja -vahenditega seotud probleemide tuvastamine ja lahendamine; uuenduste ja paranduste installimine; äritegevuse järjepidevuse tagamine, sealhulgas varukoopiate loomine; kasutajatoe haldamine.

Töötlemine on õigustatud õigusnormidele tuginedes, mille kohaselt see on 1) vajalik lepingu täitmiseks, mille osapool te olete, või et (teie soovil) astuda samme enne uue lepingu sõlmimist; 2) vajalik ettevõtte John Deere või kontserni John Deere Group liikme õiguslike huvide eesmärkidest hallata, hooldada ja käitada info- ja sidetehnoloogia taristut (selles ulatuses, et taoline õiguslik huvi ei kaaluks üles teie huvisid ega põhiõiguseid).

j) Ärioperatsioonid: Ettevõtte John Deere ja kontserni John Deere Group igapäevase tegevuse juhtimiseks, äritegevuse kohta aruandluse jaoks andmete analüüsimiseks ja ettevõtte juhtimiseks (sealhulgas auditeerimine, vastavuskontrollid ja muud riskijuhtimisega seotud tegevused (sealhulgas kindlustuse hankimine)).

See hõlmab isikuandmete töötlemist järgneva tegemiseks: organisatsiooniline analüüsimine, arendamine ja juhtimisaruandlus (sealhulgas modelleerimine ja riskimudelite väljatöötamine); töö planeerimine ja varade haldamine; finantskonto haldamine, sealhulgas maksete töötlemine ja arvete haldamine; taktikaline ja strateegiline planeerimine; projektide ja organisatsiooni juhtimine; dokumentide säilitamine ja arhiveerimine; lepingute haldamine; kolmandate osapoolte suhete haldamine (müüjad, tarnijad, äripartnerid, edasimüüjad); õiguste kaitsmine ja jõustamine; sise- ja välisaudit; ümberkorraldamine, omandamine, ühinemine, jagunemine ja loovutamine ning töötlemine; isikuandmete töötlemine anonüümseks või mitte identifitseeritavaks muutmiseks.

John Deere Group haldab organisatsiooni nimel teatud liiki isikuandmeid (nt isikuandmed, kontaktandmed, kasutusteave, eelistused ja suhtlusteave jne) teiste kontserni John Deere Group liimete, sealhulgas John Deere, kokkulangevate äriprotsesside jaoks. Lisaks haldab John Deere Group ühiselt taristut, kus kontserni John Deere Group liikmed isikuandmeid oma eesmärkidel töötlevad.

Töötlemine on õigustatud õigusnormidele tuginedes, mille kohaselt 1) töötlemine on vajalik, et täita meile kehtivaid seadusjärgseid kohustusi; 2) see on vajalik ettevõtte John Deere või kontserni John Deere Group õiguslike huvide eesmärgi, et hallata ja käitada ettevõtte John Deere ja kontserni John Deere Group igapäevaseid tegevusi, hallata ettevõtte John Deere ja kontserni John Deere finantsolukorda, juhtida riske millele ettevõte John Deere ja kontsern John Deere Group on avatud, juhtida ettevõtet üldiselt ja teavet ning ühinemis- ja omandamistegevuse hindamine (sealhulgas omandamiseesmärkide nõuetekohane hooldus) (selles ulatuses, et taoline õiguslik huvi ei kaaluks üles teie huvisid ega põhiõiguseid).

k) Sobivus: Toodete, teenuste või pakkumiste sobivuse määramiseks; teie identiteedi tuvastamiseks või tuvastamise abistamiseks; seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks; valitsuse või teiste sanktsioonide loendite suhtes kontrollimiseks; sisemiste vastavusnõuete täitmiseks.

See hõlmab isikuandmete töötlemist järgneva tegemiseks: kliendikontrolli tegemine (sealhulgas erinevatest allikatest pärit teabe kasutamine, nagu avalik teave, et kontrollida ja tuvastada andmeid); krediidi ja krediidiviite kontrollide ja ohtude hindamine; sanktsioonide loendi vastavuse kontrollimine; teistele seadusandlikele nõudmistele vastamine (sealhulgas teiste kontserni John Deere Group liikmetele kehtivad nõuded), näiteks kontrollimine, kas olete poliitiliselt mõjutatav isik ja järgite terroristide rahastamise tuvastamise ning ennetamise nõudeid.

Ülemaailmse kaubanduse ühtivuse rühm (Global Trade Compliance Group), mis asub peamiselt ettevõttes Deere & Company (Moline, Illinois, kuid hõlmab ka teisi inimesi teistest kontserni John Deere Group liikmetest), aitab ettevõtet John Deere selle eesmärgi saavutamiseks isikuandmete töötlemisel. Ülemaailmse kaubanduse nõuetele vastavuse rühma peamine ülesanne on tuvastada ja uurida ühtivust sanktsioneeritud osapoolte loendites olevate üksikisikutega ning uurida ja kustutada valed vasted.

Töötlemine on õigustatud õigusnormidele tuginedes, mille kohaselt 1) töötlemine on vajalik seoses lepinguga, mille meiega sõlmida võite (sealhulgas võrguteenuste kasutustingimused), või meetmete võtmiseks enne meiega lepingu sõlmimist; 2) töötlemine on vajalik meile kohaldatavate seadustest tulenevate või muul alusel õiguslikult siduvate kohustuste täitmiseks; 3) töötlemine on vajalik üksikisikute eluliste huvide kaitseks; 4) töötlemine on vajalik üldistes huvides tehtava ülesande täitmiseks; 5) töötlemine on vajalik ettevõtte John Deere või kontserni John Deere Group õiguslike huvide eesmärkideks, et vältida rahapesu ja sanktsioonide rikkumist, pettuste ennetamiseks ja avastamiseks ning meie (potentsiaalsete) klientide ja äripartnerite mõistmiseks (selles ulatuses, et taoline õiguslik huvi ei kaaluks üles teie huvisid ega põhiõiguseid; 6) töötlemine toimub teie nõusolekul. Tundlike isikuandmete töötlemisel töödeldakse neid ELi või ELi / Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi õiguste järgi, sealhulgas kehtestades, rakendades või kaitstes vajaduse korral õiguslikke nõudeid. Kui töödeldakse kuritegude ja süüdimõistmisega seotud andmeid, toimib selline töötlemine ELi või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi õiguste järgi.

l) Õigusvastavus, menetlused: Kehtivate seaduste ja eeskirjade järgimiseks ning seaduses sätestatud õiguste tõendamiseks, teostamiseks ja kaitsmiseks.

See hõlmab isikuandmete töötlemist (sealhulgas tundlikud isikuandmed või kuritegude ja süüdimõistmisega seotud andmed) järgneva tegemiseks: õiguslike ja teiste nõuete täitmine, mis kontserni John Deere Group liikmetele kehtivad (sealhulgas teie asukohariigist erineva riigi seadused ja eeskirjad); riiklike kontrollide järgimine ja teiste riigipoolsete või muude avalike asutuste nõuete järgimine (sealhulgas teie asukohariigist erineva riigi seadused ja eeskirjad); õiguslikele protsessidele reageerimine; õiguste ja õiguskatsevahendite järgimine, sealhulgas meie õiguste kaitsmine ja rakendamine, meie vara kaitsmine, teiste osapoolte ja kontserni John Deere Group liikmete õiguste, vara või ohutuse kaitsmine; kohtuprotsesside uurimine, ettevalmistamine ja kaitsmine ning mis tahes sisemiste kaebuste ja väidete haldamine (sealhulgas Ameerika Ühendriikides asuvad kohtuprotsessid ja valitsuse nõuded).

Töötlemine on õigustatud õigusnormidele tuginedes, mille kohaselt 1) töötlemine on vajalik, et täita meile kehtivaid seadusjärgseid kohustusi; 2) see on vajalik ettevõtte John Deere või kontserni John Deere Group õiguslike huvide eesmärgil, et hallata ja käitada ettevõtte igapäevast tegevust, hallata finantsolukorda, juhtida riske, millele meie ettevõte on avatud, hallata ettevõtet ja teavet ning kontrollida vastavust kolmandate riikide seaduste ja riikide seadustega, kus kontsern John Deere Group tegutseb (selles ulatuses, et taoline õiguslik huvi ei kaaluks üles teie huvisid ega põhiõiguseid). Tundlike isikuandmete töötlemisel töödeldakse neid ELi või ELi / Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi õiguste järgi, sealhulgas kehtestades, rakendades või kaitstes vajaduse korral õiguslikke nõudeid. Kui töödeldakse kuritegude ja süüdimõistmisega seotud andmeid, toimib selline töötlemine ELi või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi õiguste järgi.

m) Uurimine: Pettuse, ettevõtte poliitika rikkumise või muu volitamata, rikkuva või sobimatu tegevuse (sealhulgas kuriteod) vältimiseks, avastamiseks ja uurimiseks.

See hõlmab isikuandmete töötlemist järgneva tegemiseks: vastavate juhtumite ja vihjeliinile tulud juhtumite uurimine ja nendele vastamine (sealhulgas aruandeahela tegutsemine USA Sarbanes-Oxley seaduse alusel).

Nõuete täitmist puudutavate uurimiste osas jälgivad ja abistavad ettevõtet John Deere kontserni John Deere Group ülemaailmne äritegevuse ning ülemaailmse ettevõtluse turvalisuse ja valmisoleku keskus (Center for Global Business Conduct and Global Enterprise Security & Preparedness), mis peamiselt asub ettevõttes Deere & Company (Moline, Illinois, üksikisikud asuvad kontserni John Deere Group teiste liikmete juures).

Töötlemine on õigustatud õigusnormidele tuginedes, mille kohaselt 1) töötlemine on vajalik, et täita meie ettevõttele kehtivaid seadusjärgseid kohustusi; 2) see on vajalik ettevõtte John Deere või kontserni John Deere Group õiguslike huvide eesmärgil, et hallata ja käitada ettevõtte John Deere või kontserni John Deere Group ettevõtet, hallata riske, millele ettevõte John Deere või kontsern John Deere Group on vastuvõtlikud, hallata ettevõtet a teavet, avastada ning ennetada pettust; kontserni John Deere Group poliitikate rikkumiste avastamine ja ennetamine ning vastavuse kontrollimine kolmandate riikide seaduste ja riikide seadustega, kus kontsern John Deere Group tegutseb (selles ulatuses, et taoline õiguslik huvi ei kaaluks üles teie huvisid ega põhiõiguseid). Tundlike isikuandmete töötlemisel töödeldakse neid ELi või ELi / Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi õiguste järgi. Kui töödeldakse kuritegude ja süüdimõistmisega seotud andmeid, toimib selline töötlemine ELi või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi õiguste järgi.

4. Kolmandad osapooled, kellega isikuandmeid jagatakse või neid avaldatakse

a) Isikuandmeid jagatakse ja avalikustatakse ettevõtte John Deere siseselt ja kontserni John Deere Group liikmetega selles avalduses kirjeldatud eesmärkide kohaselt. Kontserni John Deere Group liikmed töötlevad isikuandmeid selle avalduse kohaselt, kui nad ei ole teid teisiti teavitanud.

b) Jaotises 3 toodud eesmärkide saavutamiseks jagame või avalikustame isikuandmeid kontserni John Deere Group siseselt. Me kasutame kontserni John Deere Group pädevust ja teadmisi, nagu tsentraliseeritud personaliosakond, raamatupidamine, rahandusosakond, riskijuhtimine, ettevõtte üldjuhtimine, infotehnoloogia ning turvafunktsioonid. Viited ettevõttele John Deere ja kontsernile John Deere Group selle avalduse jaotises 3 viitavad üldiselt juhtumitele, kus kontserni John Deere Group liikmed tegutsevad ühiste vastutavate töötlejatena, koos ettevõttega John Deere.

c) Me avalikustame vajaduse korral isikuandmeid vajalike tehingute lõpetamiseks, mida olete taotlenud või volitanud, või kui anname teile toote või teenuse.

Näiteks makse töötlemiseks maksete andmete edastamine pankadele ja teistele finantsasutustele. Samuti jagame andmeid, kui te suunate meid seda tegema. Võite lisaks taotleda toote või teenuse kohta täiendavat teavet või küsida võrguteenustes hinnapakkumist, mille me saadame teie piirkonnas volitatud ettevõtte John Deere edasimüüjale, et teie soovi rahuldada. Nagu jaotises 12 on kirjeldatud, saate jagada ka kommentaare ja tagasisidet foorumites ning muudes avalikes kohtades.

d) Me jagame ja avalikustame isikuandmeid volitatud ettevõtte John Deere edasimüüjatele, tarnijatele, kaupmeestele ja äripartneritele seoses jaotises 3 loetletud eesmärkidega.

Näiteks vahendab ettevõtte John Deere volitatud edasimüüja teie ja meie vahelist suhtlust seoses teie suhtega ettevõttega John Deere, sealhulgas abi hinnapakkumiste hankimisel, seadmete või teenuste ostmisel, osade tellimisel, toodete ja teenuste (sealhulgas tellimuste) haldamise, rahastamisel ning garantiiteenindusega.

e) Kui olete kliendi või edasimüüja töötaja või esindaja, jagame või avalikustame andmeid taolistele klientidele või edasimüüjatele.

f) Me jagame isikuandmeid kolmandatest osapooltest teenusepakkujatega (üldiselt nimetatakse andmetöötlejateks), et täita meie nimel seatud eesmärke.

Näiteks tehnoloogiaettevõtted, nagu firmad, mis pakuvad tarkvara ja arvutiteenuseid (nt andmete haldamise ja säilitamise teenused, majutamisega tegelevad ettevõtted, tarkvara teenusena, veebimajutus ning e-posti teenused); tehnoloogiaettevõtted, mis pakuvad riistvara ja seadmeid (nt arvutite tootjad ning turustajad); tugiteenused, nagu ettevõtted, mis osutavad ettevõttele tugiteenuseid (nt postimüüjad, trükiteenused, kontorite koristus ja ettevõtted, mis paigaldavad, hooldavad ning jälgivad häiresüsteeme); finantshaldust pakkuvad ettevõtted; ettevõtted, mis pakuvad jäätmete ja prügieemalduse teenust (nt purustamisteenuse pakkuja); analüütika pakkujad. Mõnel juhul võivad need ettevõtted andmeid meie nimel otse koguda.

g) Samuti jagame või avalikustame isikuandmeid teistele ettevõtetele, et need täidaksid meie jaoks konkreetseid ja erialaseid funktsioone (üldiselt nimetatakse vastutavateks andmetöötlejateks).

Näiteks finantsasutused, nagu maksete töötlejad ja pangad, kes on seotud maksete töötlemisega või rahastamisega; finantsasutused, nagu kindlustusmaaklerid ning kindlustusseltsid, kes aitavad meil riske juhtida; tugiteenused, nagu ettevõtlust toetavad ettevõtted ja ettevõtted, kes pakuvad koolitusi; transpordiettevõtted, kes tarnivad meie tooteid; telekommunikatsioonifirmad, kes pakuvad tavatelefoni ning mobiilsideteenuseid; tehnoloogiaettevõtted, mis pakuvad tehnoloogiat ja riistvara, nagu telekommunikatsiooniseadmed; tervishoiuseadmete ning tervishoiuteenuste ettevõtted, nagu tervishoiuteenuste osutajad, kes osutavad meditsiiniteenuseid; ja muud osapooled (nagu õigus- ning reguleerivad asutused, raamatupidajad, audiitorid, juristid ja muud välised professionaalsed nõustajad), et toetada auditeerimist, vastavust ning üldjuhtimise funktsioone ja/või olla kooskõlas seadusega.

h) Võrguteenused sisaldavad pistikprogramme või kolmanda osapoole sisu, nagu Facebook (meeldimise nupp), Twitter (Twitteris jagamise nupp), LinkedIn või Google. Pistikprogrammid ja sisu võivad salvestada teie IP-aadressi, võrguteenustes külastatud lehe(d) ning võivad kasutada oma küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. Kui olete võrguteenust külastades loginud sisse sotsiaalmeedia veebisaidile, võivad sotsiaalmeedia pistikprogrammid lubada sotsiaalmeedia veebisaidil võtta vastu teavet, et külastasite veebiteenuseid, ja linkida selle teie sotsiaalmeedia kontoga.

Näiteks kasutavad võrguteenused Google Mapsi. Google Mapsi kasutamisel kehtivad teile Google Mapsi / Google Earthi täiendavad kasutustingimused (sealhulgas Google’i privaatsuseeskirjad).

i) Samuti jagame või avalikustame isikuandmeid juriidilistel, vastavuse, riiklikul või kohtuvaidluste eesmärgil.

Näiteks:

 • Jagame või avalikustame isikuandmeid ostjatele, nende juristidele või professionaalsetele nõustajatele, kohtutele, kohtumenetluse vastulause esitajatele või seotud osapooltele ja nende professionaalsetele nõustajatele, kui see on vajalik ettevõtte John Deere kõikide või osade ettevõtte või varade müügiks või edastamiseks (sealhulgas ümberkorraldamine, ühinemine, müük, ühisettevõtlus, lõpetamine, likvideerimine või pankrot).
 • Me jagame ja avalikustame isikuandmeid, et kaitsta ja rakendada meie õiguseid, kaitsta oma vara, kaitsta teiste isikute ning kontserni John Deere Group liikmete õiguseid, vara või turvalisust, kaitsta pettuste või muude õigusvastaste tegude eest, kuritegude ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks või nende eest vastutusele võtmiseks, või kui see on muul viisil vajalik välisauditi, vastavuse ja ettevõtte üldjuhtimise funktsioonide toetamiseks.
 • Samuti jagame või avalikustame isikuandmeid, kui see on seadusega nõutav (sealhulgas teie asukohariigist väljaspool olevate riikide seadused), nagu vastusena kohtukutsele, läbiotsimismäärusele, kohtumäärusele ja muule õiguslikule protsessile, sealhulgas Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide, kus kontserni John Deere Group liikmed tegutsevad, õiguskaitseasutustele ja kohtutele.

Pange tähele, et võime samuti jagada ja avalikustada teie teavet ning andmeid, mis ei ole isikustatud. Näiteks võime avaldada meie klientide ja seadmete kohta üldsustatud ning statistilisi andmeid sisaldavaid aruandeid.

5. Küpsised ja sarnased kogumistehnoloogiad

Kui külastate võrguteenuseid või avate suhtluse või klõpsate seda, nt ettevõtte John Deere e-kirja, kogub John Deere (või kolmas osapool) automatiseeritud vahenditega teavet ja andmeid, kasutades selliseid tehnoloogiaid, nagu serveri- või kasutuslogid, brauseri- või HTTP-küpsised, kohalikud jagatud objektid, kohalik salvestamine, veebimajakad / pikslite sildid, manustatud skriptid, Euroopa tehnilised tunnused, serveritevahelised ühendused ja muud sarnased kogumistehnoloogiad.

Järgnev on kokkuvõte. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas John Deere (või kolmas osapool) kasutab ettevõtte John Deere veebisaitidel ja võrguteenustes küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, või teabe saamiseks selle kohta, kuidas sellist tehnoloogiat hallata, külastage meie küpsiste avaldust.

Neid tehnoloogiaid kasutatakse üldiselt selleks, et võimaldada võrguteenuste nõuetekohane toimimine, jätta meelde teie eelistusi või valikuid, aidata täiustada võrguteenuseid, mõõta vastuseid meie suhtlusele, parandada meie suhtlust või tutvusi, pakkuda võrguteenuste kohandatud või isikupärastatud kogemusi, avastada ja ennetada teatud liiki pettusi ning pakkuda asjakohaseid reklaame. Mõnel juhul seostame küpsiste ja sarnaste kogumistehnoloogiate abil kogutud teavet teiste teie kohta kogutud isikuandmetega, nagu on kirjeldatud selle avalduse jaotises 3.

Meil on kolmandate osapooltega ärisidemed, et teostada veebipõhiseks töötluseks jälgimis- ja aruandlustoiminguid. Samuti on meil suhted kolmandate osapooltega, et aidata meil pakkuda võrguteenustes või kolmanda osapoole saitidel ja teenustel, mida võite külastada, isikustatud sisu ja asjakohaseid reklaame. Need kolmandad osapooled võivad kasutada küpsiseid ja muid sarnaseid kogumistehnoloogiaid, et koguda võrguteenuste kasutamise ning teie tegevuse kohta kolmanda osapoole saitidelt ja teenustest teavet, et nad saaksid kuvada teile sihtreklaame.

6. Sõbrale rääkimise funktsioonid

John Deere pakub meie veebisaitidel sõbrale rääkimise funktsiooni. Kui otsustate seda funktsiooni kasutada, saadame teie sõbrale ühekordse e-kirja koos teie määratud teabega ja kutsume teda veebisaiti külastama. John Deere kasutab seda teavet ainult ühekordsete e-kirjade saatmiseks ja seda teavet ei talletata.

7. Andmesubjekti õigused

Kohalike seaduste kohaselt võite kasutada tasuta teatud isikuandmetega seotud õiguseid. a) Juurdepääs: teil on õigus saada meilt kinnitus, kui isikuandmeid töödeldakse, töötlemise eesmärk, andmekategooriad, teave andmete saajate ja kolmandate riikide kohta, kuhu need edastatakse, kolmandatesse riikidesse andmete edastamiseks paika pandud kaitsemeetmed, andmete säilitamise aeg või kriteeriumid selle kindlaksmääramiseks, täiendavat teavet teie õiguste, töötlemistoimingute ja andmeesitajate kohta ning töötlemise olulised ja kavandatud tagajärjed. b) Parandamine: teil on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist ja täiendada puudulikke andmeid. c) Teisaldatavus: teil on võimalik saada enda kohta esitatud isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning teil on õigus edastada need takistamatult teistele vastutavatele andmetöötlejatele. See õigus eksisteerib ainult siis, kui töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul ning töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega. d) Piiramine: võite taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui i) vaidlustate nende täpsuse – teatud aja jooksul peame teie taotlust kontrollima; ii) töötlemine on ebaseaduslik ja te ei nõustu selle kustutamisega ning taotlete selle asemel piirangut; iii) me ei vaja neid enam, kuid ütlete, et vajate neid seadusliku nõude esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks; iv) olete töötlemise vastu, põhjendades seda avaliku või õigusliku huviga – teatud aja jooksul peame teie taotlust kontrollima. e) Kustutamine: võite taotleda teie kohta käivate isikuandmete kustutamist, kui need ei ole enam vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks oleme need kogunud, olete oma nõusolekust loobunud ja töötlemiseks puuduvad muud õiguslikud alused, olete esitanud vastuväite ning töötlemiseks puuduvad üles kaaluvad õiguslikud alused, töötlemine on ebaseaduslik või kustutamine on vajalik seadusjärgse kohustuse täitmiseks.


Vastuväide: teil on õigus esitada teie kohta käivate isikuandmete töötlemise osas vastuväide konkreetse kaaluka ja õiguspärase põhjendusega, v.a juhul, kui õigusnormid näevad sõnaselgelt ette sellist töötlemist. Lisaks on teil õigus esitada vastuväide, kui teie andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil.


Kui soovite mõnda neist õigustest kasutada või muretsete, kuidas isikuandmeid töödeldakse, külastage meie andmesubjekti õiguste portaali, mis asub [siin]. Pange tähele, et teil on õigus esitada järelevalveasutusele kaebus. Eelkõige teie elukohajärgse, töökoha asukoha või kaebuse sisuks oleva probleemi asetleidmise liikmesriigi järelevalveasutusele.

Kui teil on küsimusi kontserni John Deere Group erinevate liikmete rollide ja vastutuse kohta, sealhulgas juhul, kui nad tegutsevad vastutavate andmetöötlejatena ühiselt, võtke ühendust andmekaitseametnikuga. Võtke andmekaitseametnikuga ühendust ka juhul, kui soovite täiendavat teavet kokkulepete kohta kontserni John Deere Group liikmete vahel, kes tegutsevad ettevõttega John Deere ühiste vastutavate andmetöötlejatena. Ühiste vastutavate töötlejate korral saate kasutada oma õiguseid neist igaühe osas ja vastu.

Meie andmekaitseametniku kontaktandmed asuvad selle avalduse jaotises 15.

8. Nõusoleku haldamine

Kui oleme küsinud teilt isikuandmete konkreetseks eesmärgiks kasutamise nõusolekut, võite nõusoleku andmisest keelduda ja tühistada oma nõusoleku igal ajal, sealhulgas võttes meiega ühendust, kasutades jaotises 7 või 15 toodud meetodeid. Nõusoleku tühistamisele eelnenud andmete töötlemise seaduslikkust see ei mõjuta.

9. Isikuandmete edastamine teistesse riikidesse

Meie tegevuse globaalse iseloomu tõttu võib mõni jaotises 4 nimetatud saaja asuda riikides väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kus puudub piisav andmekaitse. Rahvusvahelised edastamised toimivad riikidesse, kus kontserni John Deere Group liikmetel on kontorid, sealhulgas India ja Ameerika Ühendriigid.

Mõni Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool asuv riik on Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud Euroopa Majanduspiirkonna standarditele vastava piisava andmekaitse taseme pakkujana (taoliste riikide loend on kättesaadav veebiaadressil http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Edastamisel Euroopa Majanduspiirkonnast Euroopa Komisjoni poolt mittevastavaks peetavatesse riikidesse, kehtestame asjakohased meetmed, nagu siduvad kontsernisisesed eeskirjad, Euroopa Komisjoni poolt isikuandmete kaitseks vastu võetud standardsed lepingutingimused, muu(d) kehtiv(ad) edastamise mehhanism(id), või erandlikel asjaoludel lubatud seadusjärgsete erandite alusel. Andmete edastamine sellistes riikides asuvatele kolmandatele osapooltele toimub aktsepteeritava andmeedastuse mehhanismiga, näiteks siduvad ettevõtte reeglid, lepingu tüüptingimused, mille on Euroopa Komisjon isikuandmete kaitsmiseks vastu võtnud, sertifikaadid, kinnitatud tegevusjuhendeid, muid kehtivaid ülekandemehhanismid või erandjuhtudel lubatud seaduslike erandite alusel. Kui soovite saada mehhanismi kohta koopiat, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga, kasutades selle avalduse jaotises 15 toodud teavet.

10. Andmete säilitamine

Andmeid säilitatakse ajavahemiku jooksul, mida peame vajalikuks selles avalduses märgitud eesmärkide täitmiseks, või mis on kohaldatavate õigusaktidega ette nähtud. Säilitusaja määramise kriteeriumid on järgmised:

 • meil on teiega ärisidemed;
 • isikuandmed on vajalikud jaotises 3 loetletud eesmärgi (eesmärkide) jaoks või
 • kohaldatavad seadused ja määrused nõuavad meilt isikuandmete säilitamist.

Meilt võidakse nõuda ka isikuandmete säilitamist pikema aja jooksul, nagu kohtuvaidluste korral või juhul, kui saame kohtukutse, läbiotsimismääruse, kohtumääruse ja muu õigusliku protsessi tõttu, mis nõuab isikuandmete säilitamist. Andmed säilitatakse meie andmete säilitamise tähtaja ja kohaldatavate õigusnormide järgi. Meie andmete säilitamise tähtaja ja kehtivate õiguslike nõuete kohaselt kasutame ja/või muudame anonüümseks isikuandmed, mida enam ei vajata. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.

11. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitikad

See privaatsusavaldus käsitleb ainult ettevõtte John Deere ja kontserni John Deere Group liikmete isikuandmete töötlemist. Läbi selle veebisaidi ligipääsetavad muud veebisaidid või saidid, mille omadused ja funktsioonid on võrguteenustesse ühendatud, omavad oma privaatsuspoliitikaid ja -praktikaid. Meie sõltumatutel edasimüüjatel, tarnijatel ja äripartneritel on samuti oma privaatsuspoliitikad ja -praktikad. Soovitame viia ennast nende kolmandate osapoolte privaatsusavaldustega kurssi enne, kui annate neile teavet või kasutate nende pakkumist või reklaami.

12. Foorumid, toodete arvustused ja teised avalikud kohad

Meie veebisait sisaldab foorumeid ja muid kohti, kus saate avalikult postitada toodete arvustusi, teistega suhelda ja esitada meediasisu. Enne nendesse kohtadesse postitamist lugege hoolikalt kehtivaid kasutustingimusi. Kogu teie postitatav teave on kättesaadav kõigile, kellel on juurdepääs Internetile ja kõik teie postituses sisalduvad isikuandmed on teistele lugemiseks, kogumiseks ja kasutamiseks saadaval. Näiteks kui postitate toote kohta ülevaatega koos oma meiliaadressi, võite saada kolmandatelt isikutelt soovimatuid sõnumeid. Olge isikuandmete postitamisel ettevaatlik.

13. Tööle kandideerijad

Kui olete taotlenud ettevõttes John Deere tööd, kasutatakse teie töökohataotlusega kaasas olevaid isikuandmeid üldiselt värbamiseks ja muudeks personali eesmärkideks. Lisateabe saamiseks vaadake ülemaailmset värbamisavaldust, mis on saadaval menüüs Riigi- või tootepõhine teave.

14. Käesoleva avalduse muudatused

Aeg-ajalt võime seda privaatsusavaldust uuendada, et kajastada uusi või erinevaid privaatsuspõhimõtteid. Avaldame oma kodulehel teate, kui teeme selles privaatsusavalduses olulisi muudatusi.

15. Meiega ühenduse võtmine

Kui teil on küsimusi või märkuseid seoses meie eraelu puutumatuse kaitse tavade või antud privaatsusavalduse kohta, võtke meiega ühendust. Saate meiega veebis ühendust võtta saidil R2PrivacyManager2@JohnDeere.com. Saate meiega meili teel ühendust võtta, kirjutades aadressil

John Deere GmbH & Co KG
Andmekaitseametnik
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Saksamaa

Vastutavate andmetöötlejate hulka kuuluvad järgnevad.

NIMI KONTAKTANDMED VASTUTUSALA
John Deere Gmbh & CO KG John-Deere-Str. 70, 68163 Mannheim, Saksamaa 68163, Saksamaa
 • Euroopa peakontor;
 • põllumajandus- ja maastikukujundustooted ja teenused;
 • EMEA müük ja turundus
 • võrguteenused, andmesideteenused ja tellimused
John Deere Forestry Oy John Deere Bank S.A., sealhulgas selle harud ja esiduskontorid Saksamaal, Šveitsis, Ühendkuningriigis ja Hispaanias. Lokomonkatu 21, Tampere, Tampere, Soome 33900, Soome 43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luksemburgi Suurhertsogiriik
 • Metsandustooted ja -teenused
 • Müük ja turundus Finantstooted ja -teenused
John Deere Acceptances S.r.l. Via Guiseppe di Vittorio 1, Wignate (Milano) 20060, Itaalia Finantstooted ja -teenused
John Deere Solutions Réseau S.A.S. 23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, Prantsusmaa Finantsteenused
John Deere Forestry, Ltd. (Ühendkuningriik) Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW Ühendkuningriik Müük ja turundus
John Deere Ltd. (Ühendkuningriik) Harby Road Langar, Nott’s. NG13 9HT Ühendkuningriik Müük ja turundus
John Deere Iberica, S.A. (Hispaania) Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madriid) Müük ja turundus
John Deere Polska Sp. Z.o.o. (Poola) Ul. Poznanska 1b 62 – 080 Tarnowo Podgorne Müük ja turundus
John Deere Forestry AS (Norra) Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger Müük ja turundus
John Deere Nederland B.V. (Madalmaad) Expeditiestraat 12 5961PX Horst Müük ja turundus
John Deere Italiana S.r.L. (Itaalia) Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milano) Müük ja turundus
John Deere Forestry Ltd. (Iirimaa) Ballyknocken, Glenealy Co. Wicklow Müük ja turundus
John Deere France S.A.S. (Prantsusmaa) Rue du Paradis, Ormes F – 45140 St. Jean de la Ruelle Müük ja turundus

Andmesubjekti õigused

Andmesubjekti õiguste taotluse vorm

Isiklike andmete kaebuse vorm

Last Updated: May 25, 2018