See privaatsusteatis selgitab, kuidas John Deere ja selle juhitavad sidusettevõtted isikuandmeid töötlevad. See avaldus vastab ka konkreetsetele küsimustele, mis võivad teil kogutud andmete privaatsuse ja turvalisuse kohta tekkida. See avaldus on suunatud isikutele, kellega suhtleme, sealhulgas meie veebisaitide, rakenduste (veebis või mobiilis) või veebitoodete ja teenuste külastajad ning kasutajaid; praegused ja tulevased kliendid; korporatiivsete klientide ja müüjate juhtkond ning personal; volitatud edasimüüjate ja levitajate juhtkond ning personal; meie rajatiste, muuseumide ja atraktsioonide külalised, ning muud meie toodete ja teenuste saajad. Viitame selles avalduses isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse, kui „teie“.

Isikuandmeid jagatakse John Deere Groupi liikmetega. John Deere Groupi kuuluvate liikmed loend on saadaval siin ja ettevõtte siduvates reeglites. John Deere Groupi kuuluvad liikmed võivad teatud tingimustel isikuandmeid ühiselt töödelda.

Seoses John Deere’i pakutavate konkreetsete toodete või teenustega, mis võivad üldjuhul nõuda täiendavate isikuandmete kategooriate töötlemist või töötlemist erinevatel eesmärkidel, võib isikuandmete töötlemise suhtes kohaldada riigi- või tootepõhiseid privaatsuse täiendusi.

John Deere’i tooteid ja teenuseid turustatakse volitatud edasimüüjate ja turustajate võrgustiku kaudu. Suurem osa volitatud edasimüüjatest ja levitajatest on sõltumatult omanduses ning neid käitavad ettevõtted, millel võivad olla oma privaatsusavaldused.

1. Kogutavad isikuandmete tüübid

Me töötleme teie isikuandmeid. See jaotis sisaldab mõningaid levinud näiteid Olenevalt teie riigist/regioonist ja kohaldatavast õigusest võib allpool esitatud näiteid käsitleda isikuandmetena ja/või need võidakse teilt koguda.

Isikuandmed ja kontaktandmed

 • Nimi, sünnikuupäev, valitsuse väljastatud identifikaatorid, allkiri, kujutis
 • Aadress, telefoninumber, e-posti aadress
 • Demograafiline teave (nt sugu, perekonnaseis, leibkond, üldine asukoht)
 • Kasutajanimi, parool, sotsiaalmeedia profiil
 • GPS-asukoht

Tehingualane ja finantskonto teave

 • Finantsteave (nt konto omanik, kontonumber, kaardi/deebetkaardi teave, finantseerimise/liisimise teave)
 • Tehinguga seotud teave (nt ostud, hooldusajalugu, maksed, kaebused, nõuded)
 • Krediiditaotluse teave (nt varad, kohustused, sissetulek, amet, finantsaruannete andmed, praegused ja ajaloolised kontoandmed meie juures, seadmed ja rahastatav summa, krediiditeave [sh krediidiskoorid], kinnisvaraaruanded mis tahes vara kohta, mis on teie kohustuste tagatiseks meile)
 • Kindlustusteave (nt tõend kindlustuse kohta)

Teave eelistuste ja seosete kohta

 • Teave eelistuste ja seosete kohta (nt ettevõtte liik, huvid)
 • Teave rolli kohta ettevõttes (nt amet, ametinimetus, kontaktandmed, ettevõtte andmed, tööhõive ajalugu)
 • Kinnisvara, põllumajandusettevõtte või ettevõtte teave
 • Keele eelistus
 • Teave selle kohta, kuidas te meiega, volitatud edasimüüjaga ja turustajate ning äripartneritega suhtlete
 • Meie juures olevate kontode üksikasjad (nt ostud, päringud, kliendikontod, garantiinõuete ajalugu, maksete ajalugu)

Arvuti, seade, võrguteenus, sotsiaalmeedia ja interneti-teave

 • Tegevus meie võrguteenuste kaudu (nt kasutajanimi ja parool sisselogimiseks, külastuse kuupäev/kellaaeg, otsinguandmed)
 • Seadme identifikaator mis tahes seadme puhul, mida kasutatakse juurdepääsuks meie veebiteenustele (nt mudel, seerianumber, kasutamise jälgimine)
 • Võrguteenustes külastatud lehtede või sisu teave
 • Sotsiaalmeedia profiil ja kommentaarid (sh vaated ja arvamused), pildid ja muu teave, mida võite teadetetahvlitel, kasutajavormidel (sh sotsiaalmeedias) või vastuseks küsitlustele postitada
 • Kas olete meie suhtluse avanud või seda lugenud
 • Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad (vt Avaldus küpsiste kohta)
 • Võrguteenuste, veaaruannete ja jõudlusandmete kasutamise aeg ja kestus. Kogutav teave ja andmed sisaldavad interneti-protokolli (IP) aadressi ja IP-aadressiga seotud teavet
 • Teie seadme operatsioonisüsteemi või veebibrauseri tüüp ja versioon
 • Riistvara mudel ja muud unikaalsed seadme identifikaatorid ning mõnel juhul seadme asukoht. See teave võidakse logida võrguteenuste kasutamisel

Tundlikud või spetsiaalsed isikuandmed

 • Mõningaid isikuandmeid, mida me võime töödelda seoses 3. peatükis toodud eesmärkidega, võib kohaldatava seaduse alusel pidada tundlikeks või erilisteks isikuandmeteks. Teatud riikides/regioonides neid andmeid ei koguta.

Samuti kogume masintekkelisi andmeid, mis on genereeritud, kogutud või salvestatud toodetes või seadmetes või toodete või seadmetega seotud riistvaras või seadmestikus. Lisateavet masintekkeliste andmete kasutamise kohta vaadake jaotisest John Deere’i andmeteenuste ja tellimuste avaldus. Selliste andmete hulka võivad kuuluda litsents, registreerimine, VIN-kood, asukohas viibimise tunnid, diagnostikaandmed ja kasutusteave.

2. Kuidas me isikuandmeid kogume

Kogume isikuandmeid erinevatest allikatest, muu hulgas järgnev. 

Teave, mida kogume otse teilt

Kogume isikuandmeid, kui meiega suhtlete. Võite meile andmeid esitada elektrooniliselt, kirjalikult või suuliselt. Levinud suhtlusolukorrad, mil meile isikuandmeid esitate, hõlmavad järgnevat.

 • Registreerute teenuste jaoks või ostate neid või ostate tooteid ja seadmeid
 • Registreerute konto jaoks
 • Kasutate meie võrguteenuseid, sh meie veebisaiti
 • Registreerute uudiskirja saamiseks
 • Võtate meiega ühendust seoses klienditeenindusega või registreerite oma garantii
 • Taotlete finantseerimist
 • Vastate küsitlusele

Kolmandatelt osapooltelt

Saame teie kohta isikuandmeid kolmandatelt osapooltelt, kes neid meile esitavad. Kolmandate isikute hulka kuuluvad volitatud edasimüüjad ja turustajad, tarnijad, kindlustusandjad, teie tööandja, krediidiinfoagentuurid ning õiguskaitse- või valitsusasutused.

Kui ostate või liisite krediiditingimuste kohaselt kaupu või teenuseid, kogume teie kohta üldjuhul teie isikuandmeid teilt, krediidibüroodelt, finantsasutustelt ja teistelt võlausaldajatelt, teie tööandjalt ja avalikult kättesaadavatelt allikatelt kohaldatava seadusega lubatud ulatuses. Näiteks võime koguda isikuandmeid teatud kolmandatelt isikutelt, nagu teie tööandjalt sissetuleku andmete kontrollimiseks, krediidiandjatelt teie maksevõime kontrollimiseks ja krediidibüroodelt krediidiaruande saamiseks, või võime kaasata agendi, et koguda meie nimel teavet, või meil võib olla teie isikuandmeid andmepangas, kui te olete varasem klient või mõne teise meie kliendi käendaja.

Võime koguda isikuandmeid ka kolmandast isikust andmepakkujatelt, kes täiendavad meie andmeid ja aitavad meil oma kliente paremini mõista:

 • kui ostate meie tooteid või teenuseid taoliste kolmandate osapoolte kaudu;
 • kui külastate sotsiaalmeedia saite, nagu Facebook, või kui kasutate võrguteenuseid sotsiaalmeedia funktsiooniga, näiteks sotsiaalmeedia pistikprogrammis (Facebooki „meeldimise“ nupp);
 • kui märgite meie sotsiaalmeedia lehed meeldivaks, või
 • kui liitute meie kogukondadega.

Meie (või kolmandad isikud) kasutame küpsiseid ja muid tehnoloogilisi vahendeid, et koguda teavet teie arvuti või seadme ja John Deere’i ning kolmandast osapoolest veebisaitide ja rakenduste kasutamise kohta. Paigaldatavate küpsiste kohta lisateabe saamiseks vaadake meie kodulehe allosas olevat küpsiste avaldust.

3. Kuidas me isikuandmeid kasutame („eesmärgid“)

Töötleme isikuandmeid seal, kus oleme veendunud, et meil on asjakohane õiguslik alus. Isikuandmete töötlemise üldised õiguslikud alused ja eesmärgid on järgmised, välja arvatud juhul, kui riiklike või tootepõhiste seaduste põhjal kehvivad muud juriidilised põhimõtted.

Töötlemine lepinguliste kohustuste täitmiseks: töötleme isikuandmeid, et täita oma lepingulisi kohustusi teie ees. See töötlemine koosneb järgnevast.

 • Isikuandmete kogumine ja kasutamine vajalike toodete ja teenuste pakkumiseks
 • Taotletud kaupade ja teenuste kohaletoimetamine
 • Seotud teenuste jaoks, nagu toote tarnimine, hooldus, kliendi- ja tootetugi ning hooldus (sh garantiiteenus), finantseerimine, liisimine ja krediiditeenused; võrguteenuste kasutamiseks
 • Teie maksevõime hindamine, osades riikides/regioonides tehakse seda automaatse otsustamise kaudu
 • Konto hooldamine ja teabe kogumine, seotud teenustele vastamine, tagasiside töötlemine ja teile toe pakkumine
 • Pakkuda teile üldist klienditeenindust ning vastata teie päringutele ja kaebustele seoses meie teenustega
 • Teie juurdepääsu säilitamine seotud teenustele ja rakendustele
 • Hoolduse, kättesaadavuse, funktsionaalsuse või muude küsimustega seotud hooldussõnumite saatmine

Töötlemine, kus annate nõusoleku: töötleme isikuandmeid teie nõusoleku alusel, mille võite igal ajal tühistada. See töötlemine võib koosneda järgnevast.

 • Isikuandmete jagamine meie volitatud edasimüüjate, turustajate ja/või kauplejatega, et nad saaksid teid toote või teenuse ostmisel toetada või toetada teid muul viisil, nagu on teie ja edasimüüja/kauplejaga kokku lepitud
 • Isikuandmete jagamine, kui ostate või liisite krediiditingimustel kaupu või teenuseid volitatud edasimüüjalt või turustajalt, John Deere Financiali mitmeotstarbelise konto müüjalt või muult isikult või kui nõustute olema käendajaks kellelegi teisele sellisest kokkuleppest tulenevate kohustustega seoses
 • Isikuandmete jagamine tarnijate
 • Isikuandmete jagamine volitatud edasimüüjate ja levitajatele, et nad saaksid teiega seoses John Deere’i toodete ja teenuste turundusteabega ühendust võtta
 • Teile suunatud turundustegevus meie toodete ja teenuste kohta ning et teha kindlaks kaubad ja teenused, mis meie arvates võiksid teile huvi pakkuda, sealhulgas volitatud edasimüüjatelt ja turustajatelt, tarnijatelt ja partneritelt. Kontakteerume teiega turunduse eesmärgil ainult seoses sellega, milleks olete turunduseelistustes loa andnud
 • Loteriide, võistluste, lojaalsusprogrammide ja teiste reklaamürituste korraldamiseks, mille jaoks registreerute või sisenete, näiteks rajatiste või meie vaatamisväärsuste ekskursioonide kavandamine ja korraldamine või osalemine tootetutvustustel ja muudel messidel
 • Anda muud huvi pakkuda võivat teavet, nagu teadaanded, meeldetuletused, teenusekatkestused, tootearendusprogrammid ja tehniliste teenuste teadaanded; uudised John Deere’i kohta, ettevõtte ajakirjad (nagu The Furrow ja Homestead) ja kataloogid; ning kutsed messidele, tootetutvustustele ja muudele üritustele

Töötlemine vastavuse tagamiseks

 • Töötleme isikuandmeid vastavalt kehtivatele seadustele või nõuetele, mis kehtivad John Deere’ile.

Töötlemine meie õigustatud huvi põhjal. Võime töödelda isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel, sealhulgas järgmiselt.

 • Et jälgida, säilitada ja parendada meie IT-keskkonda ja rakendusi, mida meie kliendid kasutavad ning mida oma teenuste haldamiseks kasutame
 • Vajaduse korral töötleme isikuandmeid kuritegevuse, näiteks pettuse tõkestamiseks või nende eest vastutusele võtmiseks ning õiguslike nõuete esitamiseks või kaitsmiseks
 • Võime pseudonüümida/anonüümida isikuandmeid, et luua andmekogumeid, mida kasutame oma ärilistel eesmärkidel, sealhulgas uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks
 • Et hinnata oma teenuste kasutamist, aidata kaasa uute toodete ja teenuste väljatöötamisele ning parandada meie olemasolevaid tooteid ja teenuseid

4. Miks John Deere isikuandmeid avaldab

Jagame isikuandmeid allpool kirjeldatud viisil ja eesmärkidel ning kooskõlas käesoleva privaatsusavalduse ja mis tahes tehingupõhise dokumendiga, välja arvatud juhul, kui oleme teid teavitanud teisiti või kui töötlemine on vastuolus kohaldatava seadusega.

 • John Deere Groupiga, kus sellisest jagamisest on abi, et pakkuda teile meie teenuseid või tooteid või hallata meie äri
 • Teiste ettevõtetega, et nad saaksid meie jaoks teha spetsiifilisi ja professionaalseid toiminguid
 • Kolmandast osapoolest teenusepakkujatega (kes tegutsevad meie kirjalikus lepingus sätestatud juhiste kohaselt), et aidata meil pakkuda teile teavet, tooteid või teenuseid, juhtida ja hallata meie äri või teenuseid või hallata ja täiustada meie tooteid või teenuseid. Jagame teie isikuandmeid nende kolmandate osapooltega teenuste osutamiseks vastavalt asjakohastele lepingulistele piirangutele ja turvameetmetele. Nende hulka kuuluvad IT-teenuste pakkujad, kes aitavad hallata meie IT- ja taustsüsteeme ning masina teenuseid, sealhulgas interneti- ja tarkvarateenuseid: andmemajutus, andmete teisendamise ja pilvandmetöötluse suutlikkus, kontohaldus ja turvalisus, testimine, silumine, vigadest teatamine ja kasutusanalüüs, samuti mobiilside pakkujad
 • Reguleerivate asutuste ja kohtutega, et järgida kõiki kohaldatavaid seadusi, määrusi ja eeskirju ning õiguskaitse-, reguleerivate ja muude valitsusasutuste taotlusi
 • Volitatud edasimüüjate ja levitajatega, et nad saaksid teid toetada. Nad võivad kasutada teie isikuandmeid eespool 3. peatükis „Kuidas me isikuandmeid kasutame“ sätestatud viisil või mis on seotud toodete ja teenustega, mis täiendavad meie enda toodete ja teenuste valikut. Need teenused võivad olla seotud eraldi tingimuste ja privaatsuspoliitikaga
 • Võime jagada oma partnerite, tütarettevõtete või reklaamijatega koondatud, statistilisi või liikumismustriga andmeid, et teil oleks palju isikupärasemad pakkumised
 • Võrguteenustega, mis võivad sisaldada pistikprogramme või kolmanda osapoole sisu, nagu Facebook (nupp Meeldib), Twitter (nupp Jaga Twitteris), LinkedIn või Google. Lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste avaldust.
 • Kui me tulevikus müüme või võõrandame osa või kogu oma ettevõtte või vara kolmandale osapoolele, võime jagada teavet oma ettevõtte või vara potentsiaalsele või tegelikule kolmandast isikust ostjale

5. Küpsised ja sarnased kogumistehnoloogiad

Tehnilist teavet, mis võib sisaldada ka isikuandmeid (teie veebilehitseja tüüp, operatsioonisüsteem, IP-aadress, domeeni nimi) võidakse koguda küpsiste ja muude järgimistehnoloogiate (nt läbipaistvate GIF-failide) kaudu. Lisateabe saamiseks vaadake meie kodulehe allosas olevat küpsiste avaldust.

Teil on seoses isikuandmetega teatavad õigused, välja arvatud teatavad erandid ja olenevalt teie riigist/regioonist ning mõnel juhul meie tehtavast töötlemistegevusest. Kui teil on need õigused oma riigis/regioonis, näiteks ELis/Ühendkuningriigis, ning kui soovite neile juurdepääsu, neid parandada, ajakohastada, kustutada, küsida teavet, esitada vastuväide, taotleda töötlemise piirangut, taotleda andmete ülekandmist, ei soovi, et otsuseid langetataks ainult automaatse töötlemise põhjal või muul viisil soovite võtta isikuandmete seoses meetmeid, saate oma õigusi kasutada, täites mis tahes ajal alloleva andmesubjekti taotluse vormi või võttes meiega ühendust, kasutades allpool jaotises 12 („Kuidas meiega ühendust võtta“) toodud kontaktandmeid.

Ameerika Ühendriikide andmesubjekti taotlusvorm >

Brasiilia andmesubjekti taotlusvorm >

Kanada andmesubjekti taotlusvorm >

Hiina andmesubjekti taotlusvorm >

ELi andmesubjekti taotlusvorm >

Lõuna-Aafrika andmesubjekti taotlusvorm >

Tai andmesubjekti taotlusvorm >

Kui oleme isikuandmeid teie nõusolekul töödelnud, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne teie tagasivõtmist tehtud mis tahes töötlemise ega mõjuta isikuandmete töötlemise, mis on tehtud seoses mõne muu töötlemisega kui nõusolekuga.

Kui teil on teatud riikides/regioonides probleeme isikuandmete töötlemisega, on teil õigus esitada kaebus kohalikele järelevalveorganitele. Palume, et püüaksite kõigepealt lahendada kõik probleemid otse meiega, kuigi teil on õigus igal ajal oma järelvalveorgani poole pöörduda.

Üldise privaatsuskaebuse esitamiseks, mis muidu ei ole ülaltoodud privaatsusõigus, täitke vorm siin >

Kui teil on küsimusi isikuandmete kohta, võtke meiega ühendust, kasutades allpool 12. peatükis toodud kontaktandmeid. Võime enne teie poolt taotletud isikuandmete avaldamist küsida teilt lisateavet teie identiteedi kontrollimiseks ja turvalisuse eesmärkidel. Vastavalt kohaldatavale seadusele jätame endale õiguse võtta tasu, kui see on seadusega lubatud, näiteks kui teie taotlus on põhjendamatu või ülemäärane.

Vastavalt õiguslikele ja muudele lubatud kaalutlustele teeme kõik mõistlikud jõupingutused, et teie taotlus kiiresti täita, või teavitame teid, kui vajame teie taotluse täitmiseks lisateavet. Me ei pruugi alati teie taotlusega täielikult tegeleda, näiteks kui see mõjutaks meie nõudeid teiste ees või kui meil on juriidiliselt õigus taotlusega teistmoodi toime tulla.

Teatud riikides/regioonides võite loobuda meilt turundus- ja reklaamteadete saamisest, tühistades tellimuse vastavat linki kasutades või kirjutades meile kasutades allpool 12. peatükis toodud kontaktandmeid. Kui saate meie e-posti teateid, võite tellimuse tühistada, klõpsates igas e-kirjas sisalduval tühistamise lingil. Pidage meeles, et võite jätkuvalt saada meilt tehingu või kontoga seotud teavet.

Mõnel juhul võib nende õiguste kasutamine (näiteks kustutamiseks, vastuväite esitamiseks, piiramiseks või töötlemise nõusoleku peatamiseks või tagasi võtmiseks) muuta selle privaatsusavalduse 3. peatükis nimetatud eesmärkide saavutamise meie jaoks võimatuks.

7. Teabe ja andmete turvalisus

Oleme rakendanud ja säilitame asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, põhimõtteid ja protseduurid, mille eesmärk on vähendada juhusliku hävimise või kadumise või isikuandmete loata avalikustamise või neile juurdepääsu ohtu. Lisateavet meie küberturvalisuse programmi kohta leiate meie viimasest ettevõtte jätkusuutlikkuse aruandest või võttes meiega ühendust, nagu on kirjeldatud allpool 12. peatükis.

8. Andmete säilitamine

Säilitame isikuandmeid senikaua, kuni see on vajalik selleks, milleks need koguti, nagu on selgitatud selles privaatsusavalduses või mis tahes tehingupõhises dokumendis Mõningatel juhtudel võime säilitada isikuandmeid pikema aja jooksul, näiteks siis, kui peame seda tegema vastavalt juriidilistele, regulatiivsetele, maksu- või raamatupidamisnõuetele. Erijuhtudel võime isikuandmeid säilitada pikema aja jooksul, et meil oleksid täpsed andmed teie suhetest meiega mis tahes kaebuste või väljakutsete korral või kui me põhjendatult usume, et on eeldusi isikuandmete või teie tehingutega seotud kohtuvaidluse algatamiseks. Isikuandmed säilitatakse vastavalt meie kirjete talletamise graafikule ja kehtivatele seadustele. Vastavalt meie andmete säilitamise ajakavale ja kohaldatavatele õiguslikele nõuetele kustutame ja/või anonüümime isikuandmed, mis pole enam vajalikud.

9. Isikuandmete edastamine üle maailma

John Deere tegutseb üle maailma. Sellest tulenevalt võib isikuandmeid edastada ja säilitada riikides üle kogu maailma, sealhulgas Euroopa Liidus (EL), Ameerika Ühendriikides, Brasiilias, Indias ja muudes riikides, kus John Deere’il on kontorid, volitatud edasimüüjad ja turustajad või teenuseosutajad. Nendes asukohtades on andmekaitsestandardid sageli erinevad. Mõistes neid erinevusi, siis isikuandmete teistesse riikidesse edastamisel kaitseme seda teavet vastavalt käesolevas privaatsusavalduses allpool kirjeldatule või nii, nagu see on teile andmete kogumise ajal avalikustatud.

John Deere võtab kasutusele vastavad meetmed, et isikuandmete edastamine oleks kooskõlas kohaldatava seadusega ja et neid käsitletaks ettevaatlikult, et kaitsta teie privaatsusest tulenevaid õiguseid ja huvisid. Oleme kehtestanud ja rakendanud John Deere Groupi liikmete seas ELi jaoks siduvad kontsernisisesed eeskirjad (BCR-id), mida ELi andmekaitseasutused on tunnustanud, et tagada piisav kaitse isikuandmetele, mida me kogu maailmas töötleme. BCR-ide koopia on kättesaadav siin.

Kõigis teistes väljaspool ELi asuvates riikides on John Deere Groupi liikmete vahel isikuandmete edastamisel rakendatud asjakohaseid meetmeid, nagu lepingu tüüptingimused, sertifikaadid, tegevusjuhendid või muud kehtivad andmeedastusmehhanismid. Meie sise-eeskirjad ja tegevusjuhendid nõuavad ka vastavust kõigi privaatsust käsitlevatele seadustele ja eeskirjadele.

Kui edastame isikuandmeid väljapoole John Deere’i või kolmandatele isikutele, kes aitavad meie tooteid ja teenuseid pakkuda, sõlmime nendega lepingulise kohustuse isikuandmete kaitsmiseks. Mõned neist tagatistest on hästi tunnustatud andmeedastustingimused, näiteks ELi lepingu tüüptingimused.

Kui me saame õiguskaitseasutustelt või reguleerivatelt asutustelt teabepäringuid, kontrollime neid taotlusi hoolikalt enne isikuandmete jagamist ja seejärel jagame isikuandmeid ainult vastavalt vajadusele.

Võite meiega ühendust võtta, et saada lisateavet teenusepakkujate kasutamise ja kaitsemeetmete kohta, mille oleme kehtestanud (sh koopia asjakohastest lepingulistest kohustustest), et tagada isikuandmete piisav kaitse eespool nimetatud edastamisel.

10. Laste privaatsus

John Deere veebisait ja rakendused ei ole suunatud lastele ega noorukitele ning me ei kogu teadlikult isikuandmeid otse alla 18-aastastelt lastelt. Kui arvate, et töötleme lapsega seotud teavet, võtke meiega ühendust, kasutades allpool jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta“ esitatud teavet, et saaksime andmeid uurida ja piirata.

11. Selle privaatsusavalduse muudatused

Aega-ajalt võime seda avaldust uuendada, et peegeldada uusi või erinevaid privaatsustavasid. Kui me midagi muudame, siis muudame selle avalduse allservas olevat kuupäeva „Viimati uuendatud“.

12. Kuidas meiega / ühiste vastutavate töötlejatega ühendust võtta

Võtke meiega ühendust, kui teil on küsimusi või kommentaare meie privaatsustavade või nende privaatsuspõhimõtete kohta. Siin on märgitud ka meie määratud andmekaitseametnikud (või sarnased).

Kui asute:

Kontaktteave:

Ameerika Ühendriigid või mõni allpool loetlemata riik

Attn: Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA

PrivacyManager@JohnDeere.com

Californias privaatsusõiguse kohta lisateabe saamiseks külastage saiti www.deere.com.

Andmesubjekti õiguste taotlusvorm

Argentina

PrivacyManager@JohnDeere.com

Austraalia ja Uus-Meremaa

John Deere Limited (Austraalia)
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Austraalia: 1800-800-981

Uus-Meremaa: 0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Brasiilia

PrivacyManager@JohnDeere.com

Andmesubjekti õiguste taotlusvorm

Kanada

Chief Privacy Officer

John Deere Canada ULC

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

Chief Privacy Officer

John Deere Financial

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

Hiina

PrivacyManager@JohnDeere.com

Andmesubjekti õiguste taotlusvorm

Euroopa Liit või Euroopa Majanduspiirkond ja Ühendkuningriik

Data Privacy Officer EEA/UK
John Deere GmbH & Co. KG
John-Deere-Str. 70, 68163
Mannheim, Saksamaa

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com

Andmesubjekti õiguste taotlusvorm

Mehhiko

PrivacyManager@JohnDeere.com

Venemaa

PrivacyManager@JohnDeere.com

Lõuna-Aafrika

John Deere (Pty) Ltd

Information Officer

38 Oscar Street, Hughes Ext. 47

Boksburg

1459

Lõuna-Aafrika

manirebone@johndeere.com

Andmesubjekti õiguste taotlusvorm

Thailand

John Deere (Thailand) Limited
No. 90 CW Tower, 32nd Floor, Unit A3202
Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-district
Huai Kwang District, Bangkok 10310 Thailand
Attn: Nattakorn Jitsuttanapol,
Controller
Email: Jitsuttanapolnattakorn@johndeere.com
Tel: +662 676 9717

Data Subject Rights Request Form

WIRTGEN GROUPi ettevõtted

WIRTGEN GROUP

John Deere GmbH & Co. KG haru

Reinhard-Wirtgen-Str. 2,

D-53578 Windhagen

data.protection@wirtgen-group.com

 

Definitsioonid

Isikuandmed on määratletud kohaldatava seaduse alusel. Sageli tähendab see mis tahes teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga („andmeobjekt“). Tuvastatav füüsiline isik on sageli isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse alusel nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed jne.

Lõuna-Aafrikas ja Argentinas on ettevõtete isikuandmed kaitstud ka kohaldatavate andmekaitseseadustega. Selliste isikuandmete töötlemisel Lõuna-Aafrikas ja Argentinas töötleme neid kooskõlas käesoleva privaatsusavaldusega.

Töötlemine on määratletud kohaldatavas õiguses muu hulgas kui andmete kogumine, säilitamine, kasutamine, neile juurdepääs, muutmine, kustutamine, hävitamine või jagamine.

Masintekkelised andmed on andmed, mis on loodud, kogutud või salvestatud teie seadmes või mis tahes riistvaras või seadmes, mis on ühendatud teie seadmetega.

Kohaldatav seadus tähendab mis tahes asjakohaseid ja kohaldatavaid seadusi, eeskirju, määrusi, seaduseelnõusid, seadusi, põhikirju, akte, korraldusi, volitusi ja otsuseid, mis käsitlevad andmete turvalisust, andmekaitset, eraelu puutumatust ja/või isikuandmete töötlemist ning mida kohaldatakse John Deere Groupi suhtes.

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Deere’i üksus, kellega teil on esmane seos, on käesoleva avalduse kohaldamisalasse kuuluvatelt üksikisikutelt kogutud isikuandmete vastutav töötleja See üksus võib olenevalt olukorrast erineda. See võib olla üksus, kes sõlmis teie või teie tööandjaga teenuste/tarnelepingu, kes on teile turundus- ja reklaammaterjale ja kommunikatsiooniteenuseid pakkunud; peamine üksus riigis, mis haldab John Deere’i veebisaiti, mida külastasite; üksus, mis käitab külastatud kohalikke rajatisi, üksust, mis (kaas)korraldas ürituse jne.

Kui töötlemise eest vastutab rohkem kui üks üksus, näiteks kui kaks Deere’i üksust allkirjastavad teie ettevõttega ärilepingu, vastutavad need üksused ühiselt konkreetse töötlemistoimingu seaduslikkuse eest („ühised vastutavad töötlejad“).

Mõnel juhul võib teie isikuandmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena töödelda rohkem kui üks Deere’i üksus. Kui teil on järelevalve kohta küsimusi, siis ärge kartke meiega ühendust võtta (kontaktteavet vaadake 12. peatükist).

Austraalia ja Uus-Meremaa privaatsustäiendus

California ja teiste USA osariikide privaatsusavaldused

Hiina lisand

Last Updated: April 23, 2024