1 results

Roolimisabi ja masina automaatika

Roolimisabi ja masina automaatika

Active Fill Control

Täppispõllunduse tehnoloogia
 • Juhi maksimaalne mugavus
 • Maksimaalselt tõhus saagikoristus
 • Võimaldab isegi vähem kogenud juhtidel koristada tipptasemel tootlikkusega
 • Koristage päeval ja öösel minimaalsete kadudega
Kaks John Deere'i 6M traktorid paljal põllul. Üks veab Monsomen'i külvikut. Teine veab Lemken'i peenrakombaini

AutoPath

Täppispõllunduse tehnoloogia
 • Haldab automaatselt juhtjooni erineva laiusega tööseadiste jaoks kogu viljelusaasta jooksul, alates kündmisest kuni saagikoristuseni
 • Vähendab vilja kahjustamist, kuna masinad jäävad alati vagudest eemale
 • Säästab aega, luues juhtjooned püstise vilja jaoks
 • Võimaldab täpselt koristada lamandunud vilja, isegi kui vagusid pole näha

AutoTrac

Täppispõllunduse tehnoloogia
 • Vähem stressi juhi jaoks, vähem ülekatteid ja vahelejätmisi
 • Olenevalt tööst kuni 8%* väiksemad sisendkulud
 • Tootlikkuse suurenemine kuni 14%**
 • Pikemad tööpäevad ka kehva nähtavuse korral
 • Väiksem pinnase kokkusurumine

AutoTrac Controller

Täppispõllunduse tehnoloogia
 • Võimaldab segamasinapargi täppisjuhtimist
 • Säilib algne rool ja kabiini kujundus
 • Ühildub John Deere’i aktiivse haakeriista juhtimisega

AutoTrac Implement Guidance - Active

Täppispõllunduse tehnoloogia
 • Traktor ja haakeriist püsivad samal rajal
 • Täiuslikult joondatud rajad ja taimede vahekaugus
 • Saaki, niisutustorusid ega tilkniisutuse süsteeme ei kahjustata
 • Täiuslikult sirged vaod ja ühtlased peenrad

AutoTrac Implement Guidance - Passive

Täppispõllunduse tehnoloogia
 • Väga täpsed töökäigud veetavat tüüpi haakeriistaga kaldmaastikul
 • Vähem stressi juhi jaoks
 • Ühtlane seemne laotus ja viljakasv
 • Lihtne paigaldus

AutoTrac RowSense

Täppispõllunduse tehnoloogia
 • Võimaldab automaatjuhtimist maisipõllul, kuhu külvati ilma juhtsüsteemita
 • Parandab koristustõhust isegi karmides tingimustes
 • Parandab saagi kvaliteeti
 • Vähendab juhi stressi

AutoTrac Turn Automation

Täppispõllunduse tehnoloogia
 • Vähem vahelejätmisi ja ülekatteid põllu otstes
 • Väiksem väetise-, kemikaali- ja kütusekulu
 • Põllu otstes vähem pinnase tallamist
 • Rohkem mugavust, vähem stressi

AutoTrac Universal 300

Täppispõllunduse tehnoloogia
 • John Deere’i tippklassi juhtimissüsteem kogu segamasinapargile
 • Suurepärane ühelt masinalt teisele edastamise aeg < 30 minutit
 • Minimaalne kiirus vaid 0,5 km/h
 • Vee- ja tolmukindel
 • Kiirem juhtjoone hankimine

AutoTrac Vision

Täppispõllunduse tehnoloogia
 • Automaatroolimine ka põldudel, mis on külvatud ilma juhtimissüsteemita
 • Vähem saagikahjustusi
 • Suurem töökiirus, kuni 30 km/h
 • Katate päevas 20% rohkem hektareid

In-Field Data Sharing

Täppispõllunduse tehnoloogia
 • Suurendage masinapargi tootlikkust
 • Viige masinate tööala ja juhtjooned vastavusse, lihtsustades häälestust ja töölõikude loomist
 • Jagage optimaalseks tööks tööalade kaarte ja masinate asukohti
Kartulikoristusmasinat vedav traktor laadib kartuleid maha kärusse, mida veab teine traktor

Machine Sync

Täppispõllunduse tehnoloogia
 • Ühendab juhtmevabalt mitmed masinad – traktorid, kombainid ja liikurhekseldid – ühte eraldi võrku. Üks masin toimib juhtmasinana, kontrollides järgivate masinate kiirust, suunda ja asukohta.
 • Tagab kadudeta, täpse mahalaadimise liikvel olles
 • Prioritiseerib kombaini mahalaadimist ja parandab viljakoristuse efektiivsust
 • Vähendab masinate kokkupõrkamise võimalusi

Tractor Implement Automation

Täppispõllunduse tehnoloogia
 • Lihtsustatud tegevus: nt üks puudutus, üks rull
 • Maksimaalne läbilase ja suurem tootlikkus
 • Pingevaba töötamine ja juhi väiksem stressitase
 • Ühtlane rulli kvaliteet, külvamine ja muud töötulemused
 • Väiksem kütusekulu

Tractor Integrated Active Implement Guidance

Täppispõllunduse tehnoloogia
 • Kulutõhus alternatiiv kemikaalidega umbrohutõrjele kiire rohimisega kuni 16 km/h
 • Minimaalne mulla kokkusurumine tänu masina väiksemale massile
 • Paindlik võimalus kasutada automaatset juhtimist käsitsi istutatud põldudel
 • Täielik automaatne juhtimine ja kiirus maksimaalse tootlikkuse ja juhi mugavuse tagamiseks

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.