Seemikute külvamine parema tuleviku heaks

Mehhaniseeritud seemikute külvik

Elujõuline metsaökosüsteem on terve planeedi jaoks hädavajalik. Metsad reguleerivad kliimat, sademete hulka ja vesikondi ning on olulised hapniku ja puhta vee tagamisel. Keskkonnasäästlikkusele keskendumisega seoses suureneb puidu kasutamine kütte, kiu ja puittoodete valmistamiseks.

Terved jätkusuutlikkult majandatud metsad võivad varustada küttematerjali, kiu ja puittoodetega lõputult. Puit on tänapäeval ainus saadaolev taastuv ehitusmaterjal ja puidust ehitise keskkonnakasu on hakatud aina enam tunnustama. Traditsioonilise puidust tugipostiga võrreldes vajab terasest tugipost tootmiseks 21 korda rohkem energiat ja eraldab atmosfääri 15 korda rohkem vääveldioksiidi. Betooni tootmine eraldab saematerjali tootmisega võrreldes kuni kolm korda rohkem süsinikdioksiidi, süsinikmonooksiidi ja süsivesinikku.

Laiem tähelepanu metsakasvatusele

Tänu ülemaailmse metsatööstuse kasvavale tähtsusele atmosfääri süsinikdioksiidi heite vähendamisel ning selleks, et aidata ülemaailmsetel metsanduse klientidel rahuldada kasvavat nõudlust jätkusuutlikult hangitud ja kulutõhusate puittoodete järele, on ettevõtte John Deere metsanduse osakond suunanud oma strateegilise suunitluse metsa ülestöötamiselt kogu metsa tootmissüsteemile. See pole ettevõttes John Deere uudne lähenemine, kuna meie põllumajanduse töörühm on edukalt kasutanud tootmissüsteemil põhinevat mõtlemist, et töötada välja hulk tehnoloogiapõhiseid tooteid, mis on märkimisväärselt parandanud põllumajanduses saagikust ja tõhusust, vähendades samal ajal põllumajandustootjate sisendkulusid.

Rakendades seda terviklikku mõtlemist metsatööstusele, oli selge, et metsa ülestöötamise segmendi tootlikkus, tõhusus ja ohutus on mehhaniseerimise kaudu viimase nelja aastakümne jooksul oluliselt paranenud. Metsa ülestöötamine on läbi teinud märkimisväärse muutuse, kuid metsakasvatus on üldise metsanduse tootmissüsteemi valdkond, mis pole palju muutunud.

Kui me uurisime seda koos klientide ja metsaomanikega üle maailma, oli selge, et suurenenud linnastumine muudab metsakasvatuses levinud töömahukatele töökohtadele töötajate ligitõmbamise ja hoidmise üha keerulisemaks. Mõnes piirkonnas, eriti need, kus kliimamuutuste (metsatulekahjude, putukate leviku, põu jne) tõttu on metsakadu tavapärasest suurem, on tööjõupuudus metsakasvatuses sedavõrd piirav, et see avaldab märkimisväärset survet metsa ökosüsteemi säästva majandamise erakordse ajaloo säilitamisele.  

Pühendunud jätkusuutlikkuse pidevale parandamiseleNägime võimalust kasutada oma kogemusi mehhaniseeritud metsa ülestöötamisega ja mulla täppisettevalmistamise, istutamise ja pihustamise tehnoloogia arendamisega põllumajanduses ning rakendada seda metsakasvatuses.  

Brasiilia metsad lähtepunktina

Sarnaselt kõikidele olulistele tegevustele on vaja kusagilt alustada. Pärast arutamist metsaklientidega üle kogu maailma, nägime head võimalust teha koostööd Brasiilia metsandustööstusega peamiselt seetõttu, et neil on väga organiseeritud metsakasvatustegevus, nende istandike metsataristu on hästi määratletud ja nende metsadel on väga lühike rotatsiooniaeg, mis annab meile mehhaniseeritud metsakultuuri positiivse ja võimaliku negatiivse mõju kohta kiiret tagasisidet. Lisaks “tõmbas” Brasiilia metsatööstus mehhaniseeritud metsakasvatuslahendusi märkimisväärselt, et aidata neil järgmisel kümnendil tulla toime eukalüptiistanduste kasvuga.

Brasiilia puutööstuse viimase uuringu (Ibá, jaanuar 2022) kohaselt istutab Brasiilia metsandussektor päevas üle miljoni seemiku ja seal on 9,5 miljonit hektarit tootlikku metsa. Lisaks märkimisväärsetele investeeringutele säästvalt majandatud tootlikesse metsadesse on Brasiilia metsatööstus arendanud välja veel 6 miljonit hektarit põlismetsa, mis on mõeldud üksnes kohalike liikide kaitsmiseks ja loodusliku elupaiga tagamiseks.

Mehhaniseeritud istutamine kui lahendus väljakutsetele?

Kasutades kliendikeskseid protsesse, mille töötas välja ettevõtte John Deere põllumajanduse täiustatud turunduse töörühm, kaardistasime kogu metsakasvatuse tootmissüsteemi ja uurisime valdkondi, kus kliendid kogesid kõige suuremaid väljakutseid. Samuti vaatasime, kus on klientide jaoks kõige suuremad võimalused tootlikkuse ja tõhususe parandamiseks. Võrreldes väljakutseid ja võimalusi, tuvastasime kiiresti, et mehhaniseeritud istutamine on Brasiilia klientidele üks suurimaid võimalusi nende ees seisvate väljakutsetega toimetulekuks.

Moodustasime väikese ja väga andeka töörühma, tuues kokku metsandus-, põllumajandus- ja ehitusseadmete arendamise kogemusega inimesed. Tihedas koostöös klientidega õnnestus sellel töörühmal kiiresti luua mehhaniseeritud seemikute istutusmasina kontseptsioon, mis saadeti 2020. aasta alguses klientidele testimiseks. Kahjuks katkestas ülemaailmne pandeemia meie testimise ja pidime väga piiratud klientide tagasiside tõttu oma jõupingutused peatama.

Paljulubavad testitulemused

Pärast ülemaailmsete reisipiirangute kaotamist saime välikatsetega jätkata. Esitlesime mehhaniseeritud seemikute istutusmasina kontseptsiooni paljudele põnevil klientidele 2022. aasta mais Brasiilias Três Lagoas, Mato Grosso do Sulis toimunud Florestal 2022 metsandusnäitusel.

Mehhaniseeritud seemikute külvik läbib hetkel täiendavaid kliendi testimisi. Esialgne tagasiside on väga positiivne ja oleme õigel teel, et täita kliendi soovi, et suudaksime istutada ühe hektari metsa tunnis ja vähendada oluliselt käsitsi tehtavat tööd ligikaudu 90% võrra. Nende tulemuste saavutamiseks integreerisime mitmeid otse põllumajandusest saadud tehnoloogiaid, nagu automatiseeritud tee planeerimine ja juhtimine, mis lihtsustab masina tööd ja parandab istutamise üldist kvaliteeti.

Pidev areng tervemate metsade heaks

Mehhaniseeritud seemikute külvik on loodud kohanduma erinevate liikidega ja see on mõeldud kasutamiseks erinevatel metsaturgudel üle maailma. Istutusmasin on ehitatud Soomes Joensuu tehases seeriatootmises olevale metsaveotraktorile 1510G. 1510G jõudlus ja ergonoomika pakuvad valdkonna juhtivat platvormi metsakasvatuslikele lahendustele, mida Deere arendab.

Mehhaniseeritud istutamine on alles algus; põllumajandustehnoloogiate võimendamise kaudu on veel võimalusi tootlikkuse ja tõhususe parandamiseks, vähendades samal ajal metsaomanike sisendkulusid. Kujunemisjärgus tehnoloogiatel, nagu hiljuti turule tulnud John Deere See ja Spray™, on märkimisväärne potentsiaal metsakasvatustegevuse kulude edasiseks vähendamiseks, parandades samal ajal metsa tervist.   

Metsa tulevik on näeb iga päev paljulubavam välja.

 


TEKST: MATTI TARKKA JA RICHARD LAWLER, FOTO: JOHN DEERE