Section ControlTäppispõllunduse tehnoloogia

  • Väiksemad sisendkulud
  • Vähem saagikahjustusi ja keskkonnamõju
  • Sektsioonide automaatne sisse-/väljalülitamine aitab töökäikude ajal ja põllu otstes pööramistel vältida ülekatteid
  • Tagab taimede võrdsed vahemaad ja ühtlased kasvutingimused, eriti põllu otstes
PLACEHOLDER ALT TEXT

Pole ülekatteid, pole raiskamist

John Deere’i sektsioonide juhtimine lülitab haakeriista vastavaid sektsioone eelnevalt kindlaksmääratud põllualadel automaatselt sisse ja välja. Süsteem ühildub kõigi John Deere’i rakendustega, mis toetavad sektsioonijuhtimise funktsioone, samuti AEF ISOBUS Task Controlleri sektsioonide juhtimisega (TC-SC) ühilduvaid haakeriistu teistelt tootjatelt.

John Deere’i sektsioonide juhtimine vähendab põllul ülekatteid ja vahelejätmisi, mis võimaldab kasutada täpseid väetise, seemnete ja taimekaitsevahendite koguseid just seal, kus vaja. Tulemuseks on väiksemad sisendkulud ja suurem tõhusus, saaki ei kahjustata ning keskkonnamõjud on minimaalsed. John Deere’i sektsioonide juhtimine aitab vältida ka ülepritsimist ja -külvamist, mis loob viljale parimad kasvutingimused.