In-Field Data SharingTäppispõllunduse tehnoloogia

  • Suurendage masinapargi tootlikkust
  • Viige masinate tööala ja juhtjooned vastavusse, lihtsustades häälestust ja töölõikude loomist
  • Jagage optimaalseks tööks tööalade kaarte ja masinate asukohti
PLACEHOLDER ALT TEXT

Teadke rohkem, tootke paremini

Põllusisene andmevahetus võimaldab teil näha ühel põllul samaaegselt töötavate sarnaste masinate juhtjooni, tööala ja rakendatavaid kaarte. See võimaldab teil tagada, et saaksite kogu põllu mitme masinaga kaetud isegi vähese valgusega ja/või tolmustes tingimustes, vältides samal ajal üleannustamist, saades täpsemaid dokumenteeritud andmeid ja vähendades sisendkulusid. Nii saate oma masinapargi tootlikkuse viia täiesti uuele tasemele.