Päike paistab metsas läbi puude

Meie keskkond

 

Keskkonnasertifikaat alates 1999

Joensuu tehas sai ISO14001 sertifikaadi oma keskkonnajuhtimissüsteemile aastal 1999. Muud John Deere'i metsandustööd said sertifikaadi kahes etapis: Tampere kontor aastal 2001 ja Soome müügiosakond 2006.

Tehase energiakulu suhe tootmisega (MWh/toodetud tonn) vähenes 44% võrra aastatel 2012 kuni 2019. Sama perioodi jooksul vähenes tehase absoluutne energiakulu 3% võrrra, ehkki tootmise kasv oli suur.

John Deere Forestry Oy on kliimapartner Joensuu linnaga ja allkirjastas kliimakohustuse 17.12.2015. Kohustus hõlmab püüdlust energiatõhususe poole, jäätmete vähendamise ja ringlussevõtmise suurendamise poole. Alates 2016. a on kõik Soome osakondade genereeritud jäägid ära kasutatud kas materjali või energiana.

Prügimäele viidud prügi kogus aastatel 2016–2019 oli 0 tonni.

Joensuu tehas rakendab pidevalt meetmeid, et vähendada jäätmete hulka, suurendada ringlussevõtmist ja parandada materjalitõhusust. Näiteks on ringlussevõtukonteinerite arvu suurendatud ja pakendamist on optimeeritud koostöös tarnijatega. Rakendame pidevalt meetmeid energiatõhususe suurendamiseks. Selle juurde kuulub sõidukipargi uuendamine, soojustagastuse suurendamine ventilatsioonisüsteemides ning valgustuse väljavahetamine LED-lampide vastu.

Keskkonnasäästlikkuse aspekte on arvestatud ka masinatööstuses. Uued digitaalsed lahendused parandavad metsamasinate tootmise efektiivsust ning pidev toote ja tootmiskvaliteedi täiustamine vähendavad rikkeid ning seega hooldustööde ja varuosade vajadust.

GO algupärasuse garantii

GO sertifikaat

100% roheline energia

Tampere kontor ja Joensuu tehas läksid üle taastuvenergia abil toodetud elektrile ja küttele alates 1.02.2020. Iga John Deere'i Soomes toodetud metsamasin on valmistatud 100% taastuvenergia abil alates 1.02.2020.

Me kasutame GO-sildiga eletkrit, mis on toodetud hüdroenergia jõul.

Tänu GO-sildiga elektri kasutamisele on ettevõte emissioonivaba omaenda elektri kasutamise osas ja samal ajal soodustab keskkonnasõbraliku elektri tootmise viise Soomes ja Euroopas.


Pühendunud elukvaliteedile. John Deere'i jätkusuutlikkuse eesmärgid.

 • Oranž kolmnurk kaitsekiivrit ja -prille kandva inimese ikooniga

  Tööohutus

 • Roheline ja kollane ikoon, mis kujutab roomikutega seadet, millel on roomiku asemel kolmnurkne ümbertöötlemise sümbol.

  Toodete jätkusuutlikkus

 • Tuulegeneraatori ikoon kollase tuule ja päikese sümboliga

  Jätkusuutliku energia kasutamine

 • Taaskasutusele ja jätkusuutlikkusele viitav ikoon halli veetilgakujulise noolega ja suuremat veekogu tähistavate lainetega

  Vastutustundlik veekasutus

 • Ümbertöötlemise sümbol ehitiste ikooni ümber

  Rohkem taaskasutust