Uue metsamasina loomiseks on vaja kirge ja püsivust.

Insenerimeeskonna juht Aki Pyykkö

Insenerimeeskonna juht Aki Pyykkö

Uue metsamasinate sarja tootmine on mitmeetapiline protsess, mille peale kulub vähemalt mitu aastat. Inseneritöö kulisside taga on meeskond, keda innustab probleemide lahendamine, kes teevad oma tööd kirglikult ja keda ei heiduta tõsiasi, et nende töö tulemust on näha alles aastate pärast. 

Uue metsamasinate seeria kavandamine algab kohe, kui eelmine seeria välja antakse. Kuid raielangini jõudmiseks kulub veel palju aega. Inseneritöö keskmes on klientide pidevalt muutuvad vajadused. John Deere kogub nende kohta teavet paljudest allikatest – eelkõige klientidelt ja masina juhtidelt, kellega inseneride juht Timo Laitinen ja insenerimeeskonna juht Aki Pyykkö suhtlevad isiklikult või kliendiliidese meeskondade toe kaudu.

Klientidel tekivad maailma eri paigus paratamatult väga erinevad vajadused. Olenemata turust valitsevad siiski teatud trendid. “Masina omaniku jaoks on masinaga töötamisel jõudlus endiselt kõige olulisem. Kuid enam ei piisa lihtsalt masinast, mis töötab; nüüd saadakse aru, et juhi heaolu suurendab masina jõudlust,” ütleb Laitinen.

Insenerid proovivad eri nurkade alt parandada masina kasutatavust ja töövoogu. Põhja-Euroopas on pikalt hinnatud tööheaolu ja ergonoomikat, kuid ka Lõuna-Ameerika peenelt reguleeritud tootmissüsteemid nõuavad, et juhile oleksid tagatud võimalikult head tingimused.

Alates inseneritööst kuni testimise ja tootmiseni

Ettevõttes John Deere käivitab iga-aastane heakskiidetud portfelli plaan uue metsandusmasinate seeria projekteerimise. Praegu on käimas uus läbivaatamine, võttes sihiks uue aastakümne.

“Seni on meie tee üsna selge,” märgib Laitinen. Mõned kavandamiseks vastuvõetud projektid on olulised arendusprojektid, mis toovad turule täiesti uue tehnoloogia. Seetõttu on ka tootmistsükkel pikem.

“Masina uute funktsioonide väljatöötamine nõuab aega nii struktuuri kui ka juhtsüsteemi arendamiseks ja testimiseks,” selgitab Pyykkö.

Uue metsamasinate seeria loomiseks on vaja head meeskonnatööd. Metsamasinate, mootorite ja käigukasti eest vastutavat 23-liikmelist insenerimeeskonda juhib Timo Laitinen, kes hoiab kõike töös ning tagab eesmärkide saavutamise. Meeskonna juht Pyykkö juhib harvesteride projekti ja vastutab koos meeskonnaga praktilise rakendamise eest. Lisaks mehaanikainseneridele kuuluvad projektimeeskonda ka raami-, mootorite ja elektriinsenerid ning hüdraulika ja automaatika valdkondade spetsialistid, keda on vaja iga alamprojekti rakendamiseks.

Projekti määratlemisetapp kestab üks kuni kaks aastat. Selle aja jooksul vaadatakse hoolega üle kõik uued kliendi vajadused.

 

"Enam ei piisa lihtsalt masinast, mis töötab; nüüd saadakse aru, et juhi heaolu suurendab masina jõudlust."
- Timo Laitinen -

 

Engineering Manager Timo Laitinen

Juhtidel on oluline roll 

Ettevõtte John Deere metsamasinad satuvad eri keskkondadesse, kus mitmesugused tingimused mõjutavad masinate koormust ja kasutusviisi. Projekteerimisel peab arvestama selliste teguritega, nagu temperatuur, maastiku järskus, puiduliigid, nende kaal ja eri sordid.

Keskkonnast veelgi olulisem on masina juht. Igal turul on äärmuslikke näiteid: mõned juhid hoolitsevad masina eest väga hästi ja võtavad kabiini sisenemisel isegi jalanõud ära; teised lasevad masinat hooldada alles siis, kui mootor ei käivitu.

“Suurimad tööharjumuste erinevused tulenevad kasutajate eri taustast, koolitusest, kogemustest ja eelistustest,” märgib Laitinen. Juhtide koolituse tase varieerub suuresti ja koolitused pole isegi kõikjal saadaval. Paljude mudelite aluseks on isiklikud eelistused või juurdunud harjumused, mitte tehnilised põhjused. 

“Palgikoorma saab seada vastu otsaplaati, koormates otsaplaati, või seada maha, koormates haaratsi kinnitust. Mõlemat tuleb arvesse võtta.”

Motiveeriv protsess ja siht 

Kui näete oma töö tulemust iga paari aasta järel, vajate muud innustust. Mis on uute metsamasinate kavandamise juures parim asi?

“Jah, ma teen seda tööd entusiastlikult. Mulle meeldib vaadata asju eri nurkade alt ja uurida plaane või 3D-mudeleid. See on nii huvitav,” tunnistab Pyykkö.

Laitinen leiab mitmeid motiveerivaid tegureid, nii enda kui ka oma alluvate jaoks. Paljude jaoks on peamine ajend kõrgtehnoloogiline toode, mille lõpetamine ei ole ainus eesmärk. Probleemide lahendamine ja töö käigus õppimine on samavõrra nauditavad.

“Kõrgpunkt on muidugi toote valmimine ja kliendi tagasiside, kuid see võib saabuda alles aastaid pärast tegelikku tööd. Selleks ajaks ei pruugi see enam nii põnev olla, sest tegeletakse juba uute projektidega. Minu jaoks on kõige nauditavam projekti määratlemisetapp: kokkuleppimine, mida hakatakse tegema,” sõnab Laitinen.

Loe kogu artiklit


TEKST: ANNE KASTARINEN, PILDID: JOHN DEERE