2020. aasta tunnustatud eksperdi auhinna võitjate kompilatsioon

2020. aasta tunnustatud eksperdi auhinna võitjad

Meie parimate ekspertide autasustamine

2015. aastal loodi John Deere’i tunnustatud ekspertide programm, mille eesmärk on tunnustada töötajaid, kes on aidanud ettevõttel edu saavutada tänu põhjalikele teadmistele oma valdkonnas, näidanud üles juhivõimeid ja tegutsenud eeskujulikult nii ettevõttes kui ka sellest väljaspool. See on 2014. aastal loodud algatuse Knowledge Leadership Path tippsaavutus.

Tutvuge 2020. aasta tunnustatud ekspertidega

Auhinnalindi ikoonAuhinnalindi ikoonAuhinnalindi ikoon

Juhtivad mõtlejad

HeadingIcon

Igal aastal pälvivad meie mõtlejad, juhid ja tegijad, kes viivad meid tulevikku, meie kõrgeima tunnustuse.

2020. aasta tunnustatud eksperdid
Gilles Dryancour
Wissam El-Ratal
Sue Gray
Lee Redden
Eric Johnson
Brij Singh
Dave Smart

Gilles Dryancouri fotoGilles Dryancouri fotoGilles Dryancouri foto

Avalikud suhted

HeadingIcon

Dr Gilles Dryancouri, Euroopa avalike suhete direktori teeneks loetakse Belgias Brüsselis, Euroopa Liidus kodus asuva tööstusharuliidu restruktureerimist.

Vaadake lisateavet meie USA saidilt

Wissam El-Ratali fotoWissam El-Ratali fotoWissam El-Ratali foto

Virtuaalne inseneritehnika

HeadingIcon

Wissam El-Ratali jõupingutused virtuaalse disaini verifitseerimise vallas on võimaldanud John Deere’il oma tooteid esile tõsta, kasutades tipptasemel analüüsitööriistu ja -meetodeid.

Vaadake lisateavet meie USA saidilt

Sue Gray fotoSue Gray fotoSue Gray foto

Agronoomia

HeadingIcon

Sue Grayl on palju kogemusi põllukultuuride kaitsmise ning ka seemnete ja geneetika vallas, mis on aidanud Deere’il saavutada valdkonnas juhtivaid positsioone.

Vaadake lisateavet meie USA saidilt

Eric Johnsoni fotoEric Johnsoni fotoEric Johnsoni foto

Materjalitehnoloogia

HeadingIcon

Dr Eric Johnson on juurutanud uusi tehnoloogiaid ja protsesse, nagu lisandite tootmise kasutamine käsitsi töötlemisel ja hooldusosade rakendamisel.

Vaadake lisateavet meie USA saidilt

Lee Reddeni fotoLee Reddeni fotoLee Reddeni foto

AI ja masinõpe

HeadingIcon

Lee Redden on ettevõtte Blue River Technology (mille John Deere 2017. aastal ära ostis) kaasasutaja ning põllumajanduses ja juhtimissüsteemides süvaõppe kasutamise juhtivspetsialist.

Vaadake lisateavet meie USA saidilt

Brij Singhi fotoBrij Singhi fotoBrij Singhi foto

Jõuelektroonika tehnoloogia

HeadingIcon

Dr Brij Singh, kõrgtehnoloogia vaneminsener on saavutanud John Deere’is edu kõrgtehnoloogilise jõuelektroonika rakendamisel.

Vaadake lisateavet meie USA saidilt

Dave Smarti fotoDave Smarti fotoDave Smarti foto

Tarkvara- ja võrgutehnoloogia

HeadingIcon

David Smart on enam kui kolm aastakümmet tegutsenud mitmesuguste tähtsate elektroonikatarkvarade arendamisega, sealhulgas traktorite, laadurite ja täppispõllunduse jaoks.

Vaadake lisateavet meie USA saidilt

Ikoon, mis kujutab inimesi tsükli seesIkoon, mis kujutab inimesi tsükli seesIkoon, mis kujutab inimesi tsükli sees

Suurepärased juhid

HeadingIcon

Kõik algab tipust. Nutikad inimesed juhivad teisi nutikaid inimesi – nii aitame klientidel maailma paremaks muuta.

Tutvuge meie juhtkonna liikmetega

2019. aasta tunnustatud eksperdid

 • August Altherr

  Innovatsiooni pakkumine

  August Altherr on Euroopa põllumajandusseadmete innovatsiooni üks juhtfiguure ja tema nimel on hulgaliselt patente. Tema tööst arenes välja seeria 6R, mida loetakse Deere’i üheks edukaimaks traktoriplatvormiks ja mida valmistatakse üle maailma viies asukohas. Altherr aitas luua mõttekojad, mis hõlmasid Euroopa tippülikoolide insenere, et leida uuenduslikke lahendusi töövõtjate ja suurte põlluharimisega tegelevate farmide ning ka võtmeklientide segmentide jaoks.

 • Noel Anderson

  Strateegiline intellektuaalomand

  Noel Andersoni nimel on 117 patenti ja ta on John Deere’i üks viljakamaid leiutajaid. Anderson annab Deere’ile selge konkurentsieelise, ühendades erinevaid ja tärkavaid tehniliste teadmiste valdkondi eesmärgiga luua leiutisi ja patente. Ta on mänginud võtmerolli John Deere’i ettevõtte intellektuaalomandi strateegilise protsessi arendamises, juurutamises, täideviimises ja pidevas täiustamises.

 • Dr Martin Kremmer

  Tehnoloogiline innovatsioon

  Dr Martin Kremmer on tuntud selle poolest, et ta laiendas teraliste ainete uurimise meetodit keerukates, liikuvates 3D-geomeetriates ning korraldas põhjalikke uuringuid põllukultuuride, näiteks sojaubade kohta täppisistutusmasinate mehaanilistes mõõdikutes. Ta on märgitud 40 avaldatud leiutise ja patenditaotluse autoriks või kaasautoriks. Dr Kremmer on kõigi keskmise suurusega traktorite kontseptuaalse kujunduse autor.

 • Carol Lewis

  Inimressursid

  Carol Lewis on töötajate hüvede vallas tuntud isik. Muuhulgas on ta töötanud Washingtonis seadusandluse ja eeskirjade muutmise vallas, koolitanud töötajaid tervishoiuhüvitiste asjus, jaganud tippjuhtidele teavet töötajate pensionite ja pensionileminekujärgsete toetuste kohta, pidanud läbirääkimisi soodsamate tervishoiulahenduste nimel, kohtunud pensionilejääjatega ja nõustanud töötajaid. Ta mängis keskset rolli terves ettevõttes juurutatava heaoluprogrammi arendamisel, mille raames tegeles ta tervishoiureformi ja muude hüvedega seotud toimingutega.

 • Dr Adrian Rantilla

  Turu-uuringud

  Dr Adrian Rantilla on saanud tuntuks müügi ja turunduse vallas uuringute ja analüütika rakendamise poolest. Tema taiplikkus ja püsivus on vähendanud mitmete programmide kulusid tänu klientide motivatsiooni ja käitumise mõistmisele. Ta on tuntud kliendinõustamisega seotud globaalsete strateegiliste suhete arendana, kes toob lisaväärtust, keskendudes kõige keerukamate äriprobleemide lahendamisele.

John Deere’i tunnustatud ekspertide arhiiv

Laienda kõikAhenda kõik

2018

 • Dr Klaus Hoehn, teabe ja tehnoloogia vanemnõunik, esimehe kantselei: 2018. aasta tehnoloogia ja insenertehnika tunnustatud vanemekspert
 • ​Jørgen Audenaert, maaharimise, lepinguliste klientide ja loomakasvatuse segmendi juht: 2018. aasta Euroopa täppispõllunduse stipendiaat
 • Dennis Bowman, vaneminsener: 2018. aasta traktorite insenertehnika tunnustatud ekspert
 • Dr Fred Nelson, metroloogia peainsener: 2018. aasta täppispõllunduse süsteemide tunnustatud ekspert
 • Dr Julian Sanchez, täppispõllunduse strateegia ja äriarenduse direktor: 2018. aasta tehnoloogilise innovatsiooni tunnustatud ekspert
 • Dr Long Wu, juhtelementide ja andurite tehniline juht: 2018. jõuelektroonika tehnoloogia tunnustatud ekspert

2017

 • ​Dr Danan Dou, tootetehnoloogia juht: 2017. aasta energiasüsteemide tehnoloogia tunnustatud ekspert
 • Dr Mohamad El-zein, täpsema materjaliteaduse ja mehaanika juht: 2017. aasta materjalitehnoloogia tunnustatud ekspert
 • Shufeng Han, vanemüldinsener: 2017. aasta automatiseerimise ja juhtelementide tehnoloogia tunnustatud ekspert
 • Juergen Hollstein, elektrienergia ja kõrgtehnoloogia ülemaailmne juht: 2017. aasta elektroonikatehnoloogia tunnustatud ekspert
 • Cory Leland, metroloogia peainsener: 2017. aasta metroloogiatehnoloogia tunnustatud ekspert
 • Prof dr Peter Pickel, välissuhete juht: 2017. aasta põlljumajandussüsteemide tehnoloogia tunnustatud ekspert
 • Dr John Reid, ettevõtete tootetehnoloogia ja -innovatsiooni direktor: 2017. aasta tehnoloogilise innovatsiooni tunnustatud ekspert
 • liikurhekseldite ja heedrite peainsener: 2017. aasta heina- ja koristustehnoloogia tunnustatud ekspert

2016

 • Terry Pickett, kõrgtehnoloogia peainsener: 2016. aasta nutikate lahenduste tunnustatud ekspert
 • Dr Carol Plouffe, virtuaalse disaini ja verifitseerimise juht: 2016. aasta pinnase- ja põllukultuurisüsteemide tehnoloogia tunnustatud ekspert
 • Dr Nicolai Tarasinski, kõrgtehnoloogia peainsener: 2016. aasta sõidukisüsteemide tehnoloogia tunnustatud ekspert
 • Robert Wick, kliendi- ja tootetoe direktor: 2016. aasta klienditoe tunnustatud ekspert

2015

 • Dr J. B. Penn, vanemnõunik, esimehe kantselei: 2015. aasta globaalse põllumajandusökonoomika tunnustatud vanemekspert
 • John Brown, kaaspeanõunik: 2015. aasta finantsseadusandluse tunnustatud ekspert
 • Dr, Liwen Dai, GPS-i peainsener: 2015. aasta GNSS-i tehnoloogia tunnustatud ekspert
 • ​Dr Satyam Sahay, JDTCI tunnustatud tehniline ekspert: 2015. aasta materjalitehnoloogia tunnustatud ekspert
 • Al Smemo, peainsener: jõuülekandetehnoloogia tunnustatud ekspert