60 000 tonni väiksem süsihappegaasi heitkogus

Puuoksad ja joonistatud autod

John Deere on pakkunud metsamasinatele telemaatikasüsteeme alates 2013. aastast. Praegu on süsteemiga ühendatud rohkem kui 10 000 masinat ligikaudu 2 500 erinevast organisatsioonist. Kuna andmeid on juba aastaid kogutud, on võimalik uusi mudeliseeriaid vanemate seeriatega võrrelda. 

Kogutud andmete kohaselt tarbivad G-seeria ratastega harvesterid tootmise kuupmeetri kohta keskmiselt 16% vähem kütust kui E-seeria masinad. See tähendab, et ainuüksi 2021. aastal oli süsihappegaasi heitkogus 60 000 tonni väiksem. 

Selle mõju on võrreldav enam kui 35 000 sisepõlemismootoriga auto asendamisega elektriautodega.

E-seeria ja G-seeria vaheline erinevus oleneb suurusklassist ja tururegioonist. See positiivne muutus on tingitud paljudest teguritest – alates tehnika arengust kuni tarkvarafunktsioonideni ning tänu masina paremale kvalteedile ka pikemast võimalikust tööajast. Tootlikkust mõjutavad oluliselt ka juhi oskused. Kõigi nende tegurite koosmõjul väheneb süsiniku heitkogus märgatavalt, mida kinnitavad ka tuhandetelt masinatelt kogutud reaalsed andmed.

Loe kogu artiklit (inglise keeles)