V ETAPI DIISELMOOTORID – MURUHOOLDUSMASINAD

V ETAPI määrus (EL) 2016/1628 – Liikurmasinate mobiiliseadmete rakendused

Euroopa heitenorme, mida tavaliselt nimetatakse EL-i V etapiks, kohaldatakse mootoritele, mis on paigaldatud liikurmasinate seadmetele, vastavalt mootori võimsusele. Neid EL-i V etapi standardeid kohaldatakse ka diiselmootorite puhul, mille võimsus on alla 19 kW, millele varasemad standardid ei olnud suunatud. 19 kW ja suurema võimsusega mudelite puhul on NOx ja PM (tahkete osakeste) lubatud väärtused varasematest standarditest ühe taseme võrra rangemad. Lisaks on seatud ka uued PN-i (osakeste arvu) standardid, mis muudavad uued heitenormid üldiselt kõige rangemaks maailmas.

See määrus mõjutab kõiki diiselmootoriga pinnaseseadmeid!

Miks on PM ja NOx kriitilised komponendid?

PMNOx

TUNTUD KA KUI

Tahked osakesed, õhus leiduvad tahked osakesed nagu tahm, suits

Lämmastikoksiid (NO), 
Lämmastikdioksiid (NO2)

MIS SEE ON?

Põlemata süsivesinikud (kütus)

Molekul, mis luuakse põlemisprotsessis

MIS SEDA PÕHJUSTAB?

 • Madal põlemistemperatuur
 • Madal hapnikutase põlemise ajal
 • Madal põlemisrõhk
 • Kõrge põlemistemperatuur
 • Kõrge hapnikutase põlemise ajal
 • Kõrge põlemisrõhk

MIS ON REGULEERITUD HEITETASE?

 • Tahmaosakesed on väga väikesed ja jäävad kopsudesse kinni
 • Neid peetakse vähi tekkimise põhjusteks

NOx-molekulid kinnituvad atmosfääri muude elementidega ja tekitavad sudu

Reguleeritakse ka mootorites, mis on üle 19 kW
PN – osakeste arv. Reguleerib osakeste sisaldust heitmete massiühikus; eraldi olemasolevast PM-ist

John Deere'i muruhooldusmasinate jaoks on kaks võimsuskategooriat, mis nõuavad erinevat mootoritehnoloogiat:

 • Kategoorai 8 ja 19 kW vahel

  • Meie tänapäevased mootorid vastavad äsja kehtestatud heitenormidele alla 19 kW võimsusega seadmetele, mis ei vaja järeltöötlussüsteeme.
  Kategoorai 8 ja 19 kW vahel
 • Kategooria19 ja 56 kW vahel

  • Otsesissepritse puhta põlemisvõimsuse loomiseks
  • Ühisanumsüsteem, võimaldamaks peenhäälestatud elektroonikal juhtida kütuse sissepritset – täiselektrooniline juhtimine, tagamaks mootori täielikku intelligentset juhtimist
  • Jahutatud EGR (heitgaasitagastus), vähendamaks lämmastikoksiidi (NOx)
  • Diisli tahkete osakeste filter (DPF), et püüda kinni tahkeid osakesi (PM) heitgaasis
  • Diisli oksüdatsioonikatalüsaator (DOC), et vähendada CO (süsinikmonoksiidi) hulka
  • Kütusejahuti parema tõhususe tagamiseks
  Kategoorai 19 ja 56 kW vahel

Mootori tehnoloogia – tehniline väljakutse

See kompromiss nõuab moodsat mootoritehnoloogiat ning üle 19 kW ka järeltöötlusseadmed.

VVV

PM-i vähendamiseks on vaja:

HeadingIcon

PM-i vähendamiseks on vaja:

 • hapnikutaseme suurenemine
 • kõrge põlemistemperatuur
 • suurem põlemisrõhk
 • täiustatud mootori gaasijaotus
VVV

NOx-i vähendamiseks on vaja:

HeadingIcon

NOx-i vähendamiseks on vaja:

 • madalam hapnikutase
 • madalam põlemistemperatuur
 • madalam põlemisrõhk
 • aeglustatud mootori ajaldus

Diiselmootorite määrused muruhoodlusmasinate jaoks

Määruse erisused võimsuse kategooria alusel

MOOTORI VÕIMSUS – kW

0 < P < 8

8 ≤ P < 19

19 ≤ P < 37

37 ≤ P < 56

MOOTORI VÕIMSUS – hp

< 10,7

10,7 ≤ P < 25,5

25,5 ≤ P < 50

50 ≤ P < 75,1

CO – g/kWh (g/hph)

8,00 (6,00)

6,60 (4,90)

5,00 (3,70)

5,00 (3,70)

NMHC+NOx – g/kWh (g/hph)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 4,70 (3,50)

≤ 4,70 (3,50)

PM – g/kWh (g/hph)

0,40 (0,30)

0,40 (0,30)

0,015 (0,011)

0,015 (0,011)

PN – #/kWh

1×1012

1×1012

Täpsemat teavet John Deere'i muruhooldusseadmete kohta saate oma John Deere'i edasimüüjalt.