AutoTrac Implement Guidance - ActiveTäppispõllunduse tehnoloogia

  • Traktor ja haakeriist püsivad samal rajal
  • Täiuslikult joondatud rajad ja taimede vahekaugus
  • Saaki, niisutustorusid ega tilkniisutuse süsteeme ei kahjustata
  • Täiuslikult sirged vaod ja ühtlased peenrad

Ülima täpsuse saavutamiseks

Kui suurim täpsus on hädavajalik, siis aktiivne lisaseadme juhtimine tagab, et traktor ja lisaseade järgiksid täpselt sama marsruuti, välistades põllukultuuride kahjustamise järjestikustel käikudel. Samuti aitab see vältida niisutustorude ja -kanalite kahjustamist.

Süsteem töötab roolitavate lisaseadmetega, millel on külgnihkega, veolatiga, teljega või kettaga roolimine. StarFire 6000 vastuvõtjad on paigaldatud nii traktorile kui ka lisaseadmele, võimaldades neil üksteisega suhelda ja tagades maapinnal absoluutse täpsuse. RTK- või SF3-signaale kasutades saab järgida sirgeid, käänulisi või ringikujulisi radasid. Jagatud signaali funktsioon võimaldab kahel StarFire 6000 vastuvõtjal jagada parandussignaali kahe vastuvõtjaga rakendustes ning kasutada ära signaali kõrgemat täpsustaset.

Adra juhtimine

Adra juhtimine

Süsteemi iSteer Plougi abil saab reguleeritava töölaiusega atrade abil täiesti sirgeid vagusid. iSteer võimaldab nüüd künda ka kaarjoonelisi põlde.

* Saadaval valitud riikides