936D Draper PlatformKombainiheeder

  • Lõikelaius: 11,00
  • Kaksikteradega lõiketera ajam
  • 936D võimaldab ka vaalude tegemist
  • Maanteetranspordisüsteem (valikuline)
PLACEHOLDER ALT TEXT

Suurepärane valik keskmise kõrrepikkusega saagi koristamiseks

See lintkonveieriga heeder on mõeldud väikese ja keskmise saagikusega põllukultuuride koristamiseks. Konveieril on kitsas väiksema kaldega lint. Viljapead liiguvad saagivoolus eespool, tagades parema etteande nii põhupuisturiga kui ka rootorkombainidele, seda eriti väikese või keskmise saagikusega piirkondades.

Tänu suurepärasele pinnareljeefi järgimisele saab kiiresti edasi liikuda ka ebatasasel maastikul. 900D on saadaval 9,15 m ja 11,00 m laiusena. Õhkvedrustusega kopeerrattad tagavad pinnareljeefi laitmatu järgimise.