Göttingeni Ülikooli poolt läbi viidud uurimistöö tulemuste põhjal oleme S700 terade kvaliteedis nii kindlad, et me garanteerime, et võite saavutada terapunkris katkiste terade hulgaks <1%. Kui mitte, siis me kompenseerime erinevuse rahas 50% terade** eest, mis jõuavad kadudena põllule.

Teravili
 

Katkised terad = nähtamatu kahju

Katkised terad võivad teie ettevõtet mitmel viisil mõjutada.

  1. Trahvid või mahaarvamised elevaatorisse suunatud terade arvest
  2. Seemnete madal idanevuse määr
  3. Kaod põllul

Esimesed kaks ei mõjuta iga põllumajandusettevõtte kasumit, kuid viimane küll. Ja see toimub märkamatult. Saksa teadlased** leidsid, et kombaini tekitatud katkise vilja koguhulgast kuni 50% jõuab terapunkrisse ja ülejäänud põllule. Näiteks 500 ha nisu korral, mille saagikus on 8 t/ha ja hind 160 eurot/ha, võib see põllul moodustada 12 800 euro suuruse kahju! Kuna katkised terad ei idane, ei jäta need kaod põllule nn rohelisi triipe, mistõttu ei saa te sellest kunagi teada, isegi kui kontrollite põldu järgmisel aastal.

S700 seeria rootor

S-seeria rootoril on selged eelised võrreldes teiste, tavapäraste ja hübriidsüsteemidega.

Tangentsiaalse peksusüsteemiga võrreldes liigub põllukultuur üle peksuala mitu korda. Tera eraldatakse hõõrde abil kestadest ja see nn hõõrumisefekt töötleb teravilja väga õrnalt, põhjustades väheseid terakahjustusi.

Te ei pea enam katkiste terade tõttu kaotama tuhandeid eurosid.

Terade kvaliteet

ICA2 kontrollib automaatselt katkiste terade taset ja hoiab terakao täpselt eelseatud piirväärtustes, et saaksite säilitada rohkem kasumit. Võrreldes sarnaste süsteemidega, mis kasutavad ühte kaamerat, kasutab see kahte kaamerat. Selle tulemusena on selle täpsus parem. Seetõttu me saame garanteerida terade kvaliteedi ja katkiste terade osakaalu <1%.

teraelevaatori kaamera

Teraelevaatoris asuv kiirkaamera kontrollib võõrkehade ja katkiste terade olemasolu.

Viljapeaelevaatoris asuv kiirkaamera kontrollib lahtise vilja ja viljast erinevate materjalide olemasolu.

ICA2 põhiekraanil saate kontrollida kõiki automatiseerimise funktsioone: määrake oma soovitud sihtväljundid, vaadake erinevate kaamerate reaalajas pilte ja ajaloo nuppe kasutades kontrollige, kuidas on kombain saagikoristuse ajal ennast reguleerinud.

See näitab teraelevaatori reaalajas kaamera väljundit. Katkised terad on oranžilt esile tõstetud. Võõrkehad kollaselt või roheliselt. See on oluliselt tõhusam tavapärasest käsitsi kontrollimisest, vaadates läbi klaasist vaatepaneeli.

** Feiffer Consult, Harvest Poll, 2005 www.feiffer-consult.de